RMÖ, Skåne län, Grundvatten Gdp Jordbruk/tätort

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Gemensamt delprogram - Grundvatten påverkat av tätort och/eller jordbruk. Övervakningen har fokuserat på jordbrukspåverkan och provtagning har skett i grundvattenkällor.
Ej granskad
Sötvatten
Länsstyrelsen i Skåne län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2010
-
Pågående
2014-06-23 09:37
2014-06-23 09:42
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.