RK, Mälaren-Fiskarfjärden, Ekebyhovs ARV

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Ekebyhovs avloppsreningsverk släpper ut det renade avloppsvattnet i Östra Mälaren, öster om
Tappström och norr om Rulla Udd. Stockholm Vatten AB fick 1999 uppdrag att utföra den recipientkontroll
som fastslogs av Länsstyrelsen i Stockholm 1999-05-08. Denna recipientkontroll har sedermera
Eurofins Environment Testing Sweden AB tagit över efter en försäljning av Stockholm Vattens
Laboratorieservice AB.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Ekerö kommun
RK, Recipientkontroll
1999
-
Pågående
Stockholm
2014-11-03 10:52
2014-11-03 11:42
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Rulla Udd SE657600-161634 Rulla Udd RK-EKE-1 Mälaren-Fiskarfjärden Norrström