KÖ, Nynäshamns sjöar och vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Nynäshamns kommun
KÖ, kommunal övervakning
1979
-
Pågående
Stockholm
2014-11-04 13:03
2018-11-15 16:32
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 FAGERSJÖN SE655060-161703 Fagersjön KMÖ-SJÖ-NYN1 Fagersjön Kustområde
2 Fjättersjön SE653600-162119 Fjättersjön SLUAB0158 Fjättersjön Kustområde
3 Grindsjön SE655335-161924 Grindsjön SLUAB0159 Grindsjön Kustområde
4 HERRÖ TRÄSK SE654248-162759 Herrö träsk KMÖ-SJÖ-NYN2 Herröträsk Ö i södra Östersjön
5 Långsjön (Nynäshamn) SE653652-161811 Långsjön SLUAB0296 Långsjön Kustområde
6 Muskan SE205466-509006 Muskan SLUAB0154 Muskan Kustområde
7 TRANSJÖN SE655281-162326 Transjön SLUAB0301 Transjön Kustområde
8 Tärnan (Nynäshamn) SE654829-162203 Tärnan SLUAB0298 Tärnan Kustområde
9 VÄDERSJÖN SE655543-162441 Vädersjön SLUAB0603 Vädersjön Kustområde
10 Västra Styran SE205401-508102 Västra Styran SLUAB0143 Västra Styran Kustområde
11 Älvviken SE205258-509267 Älvviken SLUAB0268 Älvviken Kustområde