RMÖ, Miljögifter i kustfisk, Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med denna undersökning är att uppskatta nivåer och normal variation av olika tungmetaller och organiska miljögifter i marin biota vid representativa utsjö- och kustlokaler, opåverkade av lokala källor för att kunna beskriva miljögiftsbelastningen och tillhandahålla representativa referensvärden för regionala och lokala miljögiftsstudier. Det ingår även att övervaka långtidstrender och att uppskatta storleken av eventuella förändringar i kvantitativa termer. Delprogramet ingår i det gemensamma delprogrammet "Miljögifter i kustfisk".
Läs mer
Godkänd
2011-02-22 15:04
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Naturvårdsverket
RMÖ, Regional miljöövervakning
2008
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-03 11:06
2015-01-07 17:25
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Örefjärden SE705296-541191 Örefjärden Örefjärden Havet