KÖ, Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inom Åkerströmmens avrinningsområde har det etablerats en vattenvårdsamverkan, inom vilken ett långsiktigt provtagningsprograms ska genomföras.

Åkerströmmens avrinningsområde i södra Roslagen utgör cirka 400km² och delas till största delen av kommunerna Sigtuna, Vallentuna, Österåker och Norrtälje. Området avvattnas genom Holmbroån, Helgöån, Husaån och Åkers kanal med biflöden och källflöden.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Vallentuna kommun
Österåkers kommun
Roslagsvatten AB
KÖ, kommunal övervakning
2014
-
Pågående
Stockholm
2014-11-11 15:24
2023-03-23 10:05
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Garnsviken SE207245-514919 Åkerströmmen-Prästfjärden KMÖ-VDR-ÅKE1 Garnsviken Åkersström
2 Smedbyån, Kalkfilterbädd in SE660036-164172 Smedbyån, kalkfilterbädd in, P15 KMÖ-VDR-ÅKEP10 Åkerströmmen-Smedbyån Åkersström
3 Smedbyån, kalkfilterbädd ut SE660032-164166 Smedbyån, kalkfilterbädd ut, P16 KMÖ-VDR-ÅKEP10 Åkerströmmen-Smedbyån Åkersström
4 Smedbyån, utlopp SE659881-164069 Smedbyån, utlopp KMÖ-VDR-ÅKEP17 Åkerströmmen-Smedbyån Åkersström
5 Smedbyån-Drängsjöns utlopp SE660179-164309 Drängsjöns utlopp KMÖ-VDR-ÅKE6 Drängsjön Åkersström
6 Smedbyån-innan Kulvert SE659968-164075 Smedbyån innan kulvert KMÖ-VDR-ÅKE8 Åkerströmmen-Smedbyån Åkersström
7 Smedbyån-öst om Sjökarbyv. SE660065-164207 Smedbyån-öst om Sjökarbyv. KMÖ-VDR-ÅKE7 Åkerströmmen-Smedbyån Åkersström
8 Åkersström-Husaån SE660744-163693 Åkerströmmen-Husaån KMÖ-VDR-ÅKE2 Åkerströmmen-Husaån Åkersström
9 Åkerströmmen-Holmbroån SE661450-163563 Holmbroån KMÖ-VDR-ÅKE3 Åkerströmmen-Holmbroån Åkersström
10 Åkerströmmen-Lillån SE661713-163779 Lillån- Ekskogen syd KMÖ-VDR-ÅKE4 Åkerströmmen-Lillån Åkersström
11 Åkerströmmen-Lillån, Ekskogen norr SE661802-163875 Lillån, Ekskogen norr KMÖ-VDR-ÅKE5 Åkerströmmen-Lillån Åkersström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Gottröraån SE662218-163035 Gottröraån KMÖ-VDR-ÅKEP11 Åkerströmmen-Holmbroån Åkersström
2 Hederviken, tillfl vid Mälhamra SE662130-163433 Mälhamra KMÖ-VDR-ÅKE13 WA13861844 Åkersström
3 Hederviken, tillfl vid Stora Häradshamra SE662133-163536 Stora Häradshamra KMÖ-VDR-ÅKE14 WA13861844 Åkersström
4 Hederviken, tillflöde fr Braheberg SE662041-163282 Braheberg KMÖ-VDR-ÅKE12 WA13861844 Åkersström
5 Hederviken, tillflöde från ost SE662089-163261 Hederviken, tillflöde från ost KMÖ-VDR-ÅKEP9 WA13861844 Åkersström
6 Skepptunaån SE662204-163009 Skepptunaån KMÖ-VDR-ÅKEP10 WA35073096 Åkersström