KÖ, Upplands-Bros sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Sjöprovtagningsprogrammet påbörjades ursprungligen 1970 1972.
Syftet med undersökningarna är att ge en beskrivning och bedömning av sjöarnas nuvarande miljöstatus. Resultaten ska även utgöra underlag för att bedöma om miljökvaliteten förändrats och vilka åtgärder som följaktligen kan vara lämpliga att vidta för att bibehålla eller uppnå en god miljökvalitet. Undersökningarna kan även utgöra en värdefull grund i arbetet med att formulera regionala och lokala miljömål
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Upplands-Bro kommun
KÖ, kommunal övervakning
1970
-
Pågående
Stockholm
2014-11-14 14:13
2018-11-15 16:34
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Inre Brofjärden IB1 SE659668-160294 Inre Brofjärden IB1 KMÖ-SJÖ-BROIB1 Mälaren-Görväln Norrström
2 Lejondalssjön 1 SE660448-160635 Lejondalssjön KMÖ-SJÖ-BRO1 Lejondalssjön Norrström
3 Lejondalssjön 2 SE660215-160631 Lejondalssjön 2 KMÖ-SJÖ-BRO2 Lejondalssjön Norrström
4 Lillsjön L1 SE659800-160808 Lillsjön KMÖ-SJÖ-BROL1 Lillsjön Norrström
5 Örnässjön Ö1 SE659930-160799 Örnässjön Ö1 KMÖ-SJÖ-BROÖ1 Örnässjön Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Svartviken SV1 SE659640-161064 Svartviken SV1 KMÖ-SJÖ-BROSV1 Mälaren-Görväln Norrström
2 Säbyholmsviken S1 SE659750-160129 Säbyholmsviken S1 KMÖ-SJÖ-BROS1 Mälaren-Prästfjärden Norrström