VER, Västerbottens län (Växtplankton i sjöar)

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Mellan åren 2008 och 2012 undersöktes ett antal sjöar i Västerbotten. Prover på vattenkemi, klorofyll och växtplankton analyserades för att ta reda på om sjöarna var övergödda.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Västerbottens län
VER, Verifieringsövervakning
2008
2012
Avslutat
Västerbotten
Norrbotten
2014-11-25 09:53
2014-12-02 16:08
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bjännsjön SE708159-170634 Bjännsjön Bjännsjön Kustområde
2 Haddingsavan SE710394-171049 Haddingsavan Haddingsavan Tavleån
3 Kroksjön SE711573-171495 Kroksjön Kroksjön Kustområde
4 Nydalasjön SE708842-172315 Nydalasjön Nydalasjön Umeälven
5 Stöcksjön SE708123-171623 Stöcksjön Stöcksjön Kustområde
6 Tavelsjön SE710441-171061 Tavelsjön Tavelsjön Tavleån
7 Täftebölesjön SE709117-172729 Täftebölesjön Täftebölesjön Kustområde

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Andersvattnet SE715275-173013 Andersvattnet Andersvattnet Rickleån
2 Angsjön SE709643-165339 Angsjön Angsjön Öreälven
3 Avafjärden SE715041-176667 Avafjärden Avafjärden Mångbyån
4 Avan SE711019-170881 Avan Avan Tavleån
5 Avasjön SE719074-146529 Avasjön Avasjön Ångermanälven
6 Baksjön SE713141-153621 Baksjön Baksjön Ångermanälven
7 Bjurlidträsket SE720141-171631 Bjurlidträsket Bjurlidträsket Skellefteälven
8 Bodaträsket SE718219-175008 Bodaträsket Bodaträsket Bureälven
9 Bodbytjärnen SE716332-173679 Bodbytjärnen Bodbytjärnen Bureälven
10 Brånsjön SE709396-169899 Brånsjön Brånsjön Umeälven
11 Bränntjärnen SE720787-158967 Bränntjärnen Bränntjärnen Umeälven
12 Bursjön SE717993-175419 Bursjön Bursjön Bureälven
13 Burträsket SE718513-170532 Burträsket Burträsket Bureälven
14 Degertjärnen SE717380-172806 Degertjärnen Degertjärnen Bureälven
15 Djupsjön SE706813-167936 Djupsjön Djupsjön Leduån
16 Falkträsket SE719071-174257 Falkträsket Falkträsket Skellefteälven
17 Falmarksträsket SE717892-175062 Falmarksträsket Falmarksträsket Bureälven
18 Fäbodträsket SE716644-174736 Fäbodträsket Fäbodträsket Bureälven
19 Gallejaurdammen SE723236-167029 Gallejaurdammen Gallejaurdammen Skellefteälven
20 Gulltjärnen SE714011-172449 Gulltjärnen Selsbäcken Rickleån
21 Gummarksträsket SE718278-173931 Gummarksträsket Gummarksträsket Bureälven
22 Gvorrsjön SE707336-168981 Gvorrsjön Gvorrsjön Öreälven
23 Gärdsmarksträsket SE718445-174186 Gärdsmarksträsket Gärdsmarksträsket Bureälven
24 Hemträsket SE721131-174424 Hemträsket Hemträsket Kustområde
25 Hjåggböleträsket SE717343-174682 Hjåggböleträsket Hjåggböleträsket Bureälven
26 Hornträsket SE722382-162834 Hornträsket Hornträsket Umeälven
27 Hundsjön SE711410-170364 Hundsjön Hundsjön Umeälven
28 Inre Ljusvattnet SE717721-172341 Inre Ljusvattnet Inre Ljusvattnet Bureälven
29 Kassjön SE709751-170624 Kassjön Kassjön Umeälven
30 Lobbträsket SE714589-175757 Lobbträsket Lobbträsket Kålabodaån
31 Mickelsträsket SE712221-171274 Mickelsträsket Mickelsträsket Tavleån
32 Mjösjön SE708846-170370 Mjösjön Mjösjön Umeälven
33 Mjövattsträsket SE716908-174727 Mjövattsträsket Mjövattsträsket Bureälven
34 Mårdsjön SE713123-153705 Mårdsjön Mårdsjön Ångermanälven
35 Norsjön SE720873-166880 Norsjön Norsjön Skellefteälven
36 Orrbölessjön SE707315-167250 Orrbölessjön Orrbölessjön Leduån
37 Ragvaldsträsket SE717879-174033 Ragvaldsträsket Ragvaldsträsket Bureälven
38 Skråmträsket SE718113-172950 Skråmträsket Skråmträsket Skellefteälven
39 Slyträsket SE722291-162133 Slyträsket Slyträsket Umeälven
40 Släppträsket SE723098-162955 Släppträsket Släppträsket Skellefteälven
41 Smörsjön SE710018-170715 Smörsjön Umeälven
42 Svarttjärnen SE708851-170529 Svarttjärnen Svarttjärnen Kustområde
43 Svarttjärnen SE716710-175276 Svarttjärnen Svarttjärnen Bureälven
44 Trehörningen SE710726-171182 Trehörningen Trehörningen Tavleån
45 Trehörningen SE716124-175088 Trehörningen Trehörningen Bureälven
46 Tväråträsket SE711589-168873 Tväråträsket Umeälven
47 Uttersjöträsket SE716493-176824 Uttersjöträsket Uttersjöträsket Kustområde
48 Vajsjön SE720461-167537 Vajsjön Vajsjön Skellefteälven
49 Vallsträsket SE716451-175038 Vallsträsket Vallsträsket Bureälven
50 Vormträsket SE720344-164540 Vormträsket Vormträsket Umeälven
51 Yttre Ljusvattnet SE717602-172363 Yttre Ljusvattnet Yttre Ljusvattnet Bureälven