RK, Tumbaåns sjösystem

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Tumbaåns sjösystem har under lång tid belastats av föroreningar från omkringliggande bebyggelse, bl. a. med utsläpp från avloppsreningsverk i Rönninge, Salem och Tumba samt industriellt avloppsvatten från framför allt Tumba Bruk och Alfa Laval. Först 1987 var alla större enskilda föroreningskällor bortkopplade från sjösystemet och idag bedöms dagvatten från hårdgjorda ytor vara den största påverkanskällan till i
tillrinningsområdet.
Botkyrka och Salems kommuner har sedan 1995 tagit prover i olika delar av Tumbaåns sjösystem enligt mycket likartade recipientkontrollprogram.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
RK, Recipientkontroll
1995
-
Pågående
Stockholm
2014-12-02 15:51
2021-05-18 14:15
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alby dagvattentunnel (AD) SE657085-161780 Alby dagvattentunnel (AD) RK-VDRG-TUMAD Norrström
2 Albysjön (A2) SE657030-161810 Albysjön (A2) RK-SJÖ-TUMA2 Albysjön Norrström
3 Aspen, utlopp SE656836-161557 Aspen, Hågelby (H1) RK-VDRG-TUMH1 Aspen Norrström
4 Dalvägen dagvattenkulvert (DD) SE656646-161640 Dalvägen dagvattenkulvert (DD) RK-VDRG-TUMDD Tumbaån-nedstr Uttran Norrström
5 Dånviken 10 SE656452-160877 Dånviken 10 Dånviken Norrström
6 Dånvikens utlopp D SE656441-160882 Dånvikens utlopp D Dånviken Norrström
7 Flaten (4) SE656540-161040 Flaten (4) RK-SJÖ-TUM4 Flaten Norrström
8 Flatenån (F) SE656495-161200 Flatenån (F) RK-VDRG-TUMF Flatenbäcken Norrström
9 Kvarnsjön (9) SE656600-161440 Kvarnsjön (9) RK-SJÖ-TUM9 Kvarnsjön Norrström
10 Segersjön (S) SE656560-161430 Segersjön (S) RK-SJÖ-TUMS Norrström
11 Skogsängsån (SÄ) SE656650-161905 Skogsängsån (SÄ) RK-VDRG-TUMSÄ Norrström
12 Tullingegårdsån (TG) SE656735-161850 Tullingegårdsån (TG) RK-VDRG-TUMTG Norrström
13 Tullingesjön (28) SE656650-161850 Tullingesjön (28) RK-SJÖ-TUM28 Tullingesjön Norrström
14 Tullingesjön (30) SE656817-161807 Tullingesjön (30) RK-SJÖ-TUM30 Tullingesjön Norrström
15 Tumbaån (16) SE656645-161636 Tumbaån (16) RK-VDRG-TUM16 Tumbaån-nedstr Uttran Norrström
16 Tumbaån (19) SE656670-161825 Tumbaån (19) RK-VDRG-TUM19 Tumbaån-nedstr Uttran Norrström
17 Tumbaån (32) SE656610-161480 Tumbaån (32) RK-VDRG-TUM32 Tumbaån-nedstr Uttran Norrström
18 Tumbaån (D) SE656567-161401 Tumbaån (D) RK-VDRG-TUMD Tumbaån-nedstr Uttran Norrström
19 Utterkalven (7) SE656540-161380 Utterkalven (7) RK-SJÖ-TUM7 Uttran Norrström
20 Uttran (1) SE656460-161220 Uttran (1) RK-SJÖ-TUM1 Uttran Norrström
21 Uttran (3) SE656370-161000 Uttran(3) RK-SJÖ-TUM3 Uttran Norrström
22 Uttran (8) SE656490-161290 Uttran (8) RK-SJÖ-TUM8 Uttran Norrström
23 Älvestabäcken (Ä) SE656900-161735 Älvestabäcken (Ä) RK-VDRG-TUMÄ Älvestaån Norrström
24 Älvestabäcken (Ä2) SE656903-161708 Älvestabäcken (Ä2) RK-VDRG-TUMÄ2 Älvestaån Norrström
25 Älvestabäcken, Hågelby (H2) SE656855-161563 Älvestabäcken, Hågelby (H2) RK-VDRG-TUMH2 Älvestaån Norrström