RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Länsstyrelsens delprogram för undersökning av metaller och organiska miljögifter i fisk syfter i första hand till att bestämma nivåer men också upptäcka kort- och långsiktiga förändringar av halter i fisk som effekt av förändringar i miljöbelastning. Påverkan bedöms huvudsakligen komma från diffusa källor (såsom deposition) men också aktiviteter som skogsbruk m.m.
Godkänd
2011-02-22 14:53
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2002
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-03 12:16
2022-10-13 10:28
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Djuphåltjärnen SE713180-153188 Djuphåltjärnen Ångermanälven
2 Lill-Bursjön SE707669-170020 Lill-Bursjön Lill-Bursjön Kustområde
3 Magasjön SE726381-152328 Magasjön Magasjön Umeälven
4 Mellan-Rissjön SE718284-148654 Mellan-Rissjön Mellan-Rissjön Ångermanälven
5 Sidensjön SE709218-169710 Sidensjön Sidensjön Umeälven
6 Ytterträsket SE723383-175441 Ytterträsk Ytterträsket Åbyälven