SCR, Maringeologisk kartering, SGU

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kartläggning av Sveriges havsbottenområden inklusive sediment- och miljöprovtagning.
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Annat
2003
-
Pågående
Västerbotten
2014-12-08 15:20
2020-09-16 15:30
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 06_0169 SE705055-168410 06_0169 Nordmalingsfjärden Havet
2 19K-005 SE704950-170027 19K-005 Örefjärden Havet
3 20K-010 SE707002-172531 20K-010 Fjärdgrundsområdet sek namn Havet
4 20K-020 SE707478-172389 20K-020 Österfjärden Havet