RK, Hammarviken, Muskö ARV

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll för Muskö avloppsreningsverk.
Proverna har tagits av Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik vid Stockholms universitet enligt egenkontrollprogram 2011-02-17 framtaget av Svealands kustvattenvårdsförbund.
Hammarviken, som ingår i vattenförekomsten Mysingen, är en liten avgränsad, trösklad vik som mynnar ut i Mysingen. En smal kanal (Muskö kanal) löper även från vikens inre del ut till vattenförekomsten Horsfjärden.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
RK, Recipientkontroll
2011
-
Pågående
Stockholm
2014-12-11 13:35
2014-12-11 13:59
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Mysingen, Hammarviken SE654528-163430 S107b Hammarviken RK-KUST-HAN-S107b Mysingen Havet