VER, Miljögifter i abborre,Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Under åren 2007 och 2009 undersöktes åtta fjärdar i Västerbotten. Kustabborrar analyserades med avseende på halter av metaller och organiska miljögifter för att bedöma miljögiftssituationen längs kusten. Syftet var dels att undersöka om det fanns regionala skillnader och dels att jämföra halterna mot gränsvärden för att använda vid statusklassningen.
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
VER, Verifieringsövervakning
2007
2009
Avslutat
Västerbotten
2014-12-11 16:03
2017-11-15 10:18
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bjuröfjärden SE716241-177314 Bjuröfjärden Bjuröfjärden Havet
2 Burefjärden SE717947-176401 Burefjärden Burefjärden Havet
3 Byskefjärden SE721534-175714 Byskefjärden Byskefjärden Havet
4 Kallholmsfjärden SE718614-176061 Kallholmsfjärden Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) Havet
5 Kågefjärden SE720168-174779 Kågefjärden Inre Kågefjärden Havet
6 Nordmalingsfjärden SE705091-168109 Nordmalingsfjärden Nordmalingsfjärden Havet
7 Sörfjärden SE718567-175788 Sörfjärden Sörfjärden Havet
8 Österfjärden SE707614-172389 Österfjärden Österfjärden Havet