Projekt Levande kust

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Om projektet Levande kust:
Under våren 2011 påbörjades arbetet med BalticSea2020s storskaliga kustzonsprogram Levande kust, ett demonstrationsprojekt under ledning av Doc Linda Kumblad och Doc Emil Rydin.
I en vik i Stockholms skärgård testas olika åtgärder för att lösa problem orsakade av övergödning.
Levande kust genomförs i Björnöfjärden (Värmdö kommun), en skärgårdsvik som kan ses som ett ”Östersjön i miniatyr”. Viken är kraftigt övergödd, har ett litet vattenutbyte och stor utbredning av syrefria bottnar. Övergödningen i Björnöfjärden beror främst på näringsläckage från dåliga avlopp, jordbruksmark och från de gamla synderna i vikens bottensediment; det vill säga näring som under lång tid lagrats upp i sedimenten, men som frigörs när sedimentet blir syrefritt.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
BalticSea2020
Annat
2011
-
Pågående
Stockholm
2014-12-12 10:16
2014-12-12 14:28
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Björnöfjärden SE657141-165543 S98c Björnöfjärden BS2020-KUST-S98c Björnöfjärden Havet