RMÖ, Kvicksilver i gädda, Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökning 2001 för kartläggning av kvicksilver i gädda.
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
RMÖ, Regional miljöövervakning
SCR, Screening
1991
2001
Avslutat
Västerbotten
2014-12-15 16:02
2014-12-15 17:36
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bjässviken SE720014-174993 Bjässviken Kågefjärden Havet
2 Gumpfjärden SE704425-168338 Gumpfjärden Yttre Nordmalingfjärden Havet
3 Röbäckshamn SE702282-172701 Röbäckshamn Österlångslädan Havet
4 Skelleftebukten SE718750-176100 Skelleftebukten Hålfjärden Havet
5 Yttre Nordmalingsfjärden SE704400-168500 Yttre Nordmalingsfjärden Yttre Nordmalingfjärden Havet
6 Österfjärden SE707589-172267 Österfjärden Österfjärden Havet