SRK, Ume- och Vindelälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med undersökningarna inom Vindel- och Umeälvens avrinningsområde är att beskriva och långsiktigt följa det kemiska och biologiska tillståndet i områdets vatten. Tillståndet skall relateras till påverkan från punktkällor, markanvändning, enskilda avlopp, luftnedfall och klimatfaktorer. Transporter och tillförsel av kväve, fosfor och organiska ämnen skall åskådliggöras för systemet. Trender skall relateras till förändringar av tillförsel från olika källor och klimatfaktorer.

Resultaten från undersökningarna ska kunna relateras till belastande utsläpp och andra störningar i naturen. De ska också ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddande åtgärder.
Läs mer
Godkänd
2011-02-18 12:32
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
SRK, Samordnad recipientkontroll
1977
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-03 12:33
2021-09-30 10:38
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bro 365 SE719436-164194 Bro 365 - V4 V4 Vindelälven
2 Hjuksån, bro SE716623-166802 Hjuksån - Vbf4 Vbf4 Vindelälven Umeälven
3 Juktån SE721418-159110 Juktån - Ubf1 Ubf1 Juktån (mellan Dammgrenen och Gunnarn) Umeälven
4 Laisälven, väg 363 SE728200-157739 Laisälven - Vbf2 Vbf2 Laisälven Umeälven
5 Lycksbäcken SE717282-163588 Lycksbäcken - Ubf2 Ubf2 Lycksabäcken Umeälven
6 Ramsan SE710873-168236 Ramsan - Ubf3 Ubf3 Ramsan Umeälven
7 Ref. Uppströms Hemavan SE731235-146253 Ref. Uppströms Hemavan - U1 U1 Umeälven (mellan Överuman och Hemavan)
8 Tjulån SE731756-151843 Tjulån - Vbf1 Vbf1 Tjulån Umeälven
9 UKV1 SE707367-173311 UKV1 S n Kvarkens kustvatten Havet
10 UKV2 SE707068-172402 UKV2 Fjärdgrundsområdet sek namn Havet
11 UKV3 SE706673-172696 UKV3 Fjärdgrundsområdet sek namn Havet
12 UKV4 SE706362-172390 UKV4 S n Kvarkens kustvatten Havet
13 Ume älv Stornorrfors SE708979-170865 Stornorrfors - NÖ2 Nö2 Stornorrfors dämningsområde Umeälven
14 Umeälven, Ajaure krv SE726674-149207 Ajaure - U2 U2 Gardiken Umeälven
15 Umeälven, Bjurfors Nedre krv SE711562-168349 Bjurfors N - U6 U6 Umeälven (mellan Tuggen och Bjurfors) Umeälven
16 Umeälven, Blåviksjön väg 984 SE719362-160664 Blåvikssjön - U4 U4 Umeälven
17 Umeälven, Nedströms SCA SE707136-172377 Nedströms SCA - U10 U10 Österfjärden Havet
18 Umeälven, Nya Obbolabron SE707489-172386 Nya Obbolabron - U9 U9 Österfjärden Havet
19 Umeälven, Stensele krv SE721778-156560 Stensele - U3 U3 Umeälven
20 Umeälven, sydspetsen Öhn SE708424-172136 Sydspetsen ÖN - U8 U8 Umeälven
21 Umeälven, Tuggensele krv SE715544-164786 Tuggensele - U5 U5 Umeälven (mellan Tuggen och Bjurfors) Umeälven
22 Umeälven, Vännäs vattenverk SE709376-169234 Vännäs vattenverk - U7 U7 Umeälven
23 Vindelälven Maltbrännan SE716805-166700 Maltbränna - NÖ1 NÖ1 Vindelälven Umeälven
24 Vindelälven, Sorsele, bro SE727226-157837 Sorsele - V1 V1 Umeälven
25 Vindelälven, Vindelgransele, bro SE722492-161724 Vindelngransele - V2 V2 Vindelälven Umeälven
26 Vindelälven, Vännäsby, ovan bro SE709711-169824 Vännäsby, ovan bro - V5 V5 Vindelälven Umeälven
27 Vormbäcken SE720265-163702 Vormbäcken - Vbf3 Vbf3 Umeälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 SRK Ume- och Vindelälven, BF kust SE707266-172468 SRK Ume- och Vindelälven, BF kust Fjärdgrundsområdet sek namn Havet
2 Umeälven, Syd Obbola SE706406-172086 Umeälven, Syd Obbola UN9 S n Kvarkens kustvatten Havet