RK, Nynäshamn kustvatten, Marsta- och Nynäshamns ARV

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontrollen för Nynäshamns kommuns kustvatten har samordnats med Svealands Kustvattenvårdsförbunds översiktliga provtagningar i juli (vecka 29) och augusti (vecka 33). Det ger möjlighet att jämföra vattenkvalitet i en transekt från inre Fållnäsviken genom vattnen innanför Oxnö, Svärdsö, Torö och Dragets kanal till Nynäsviken och vidare innanför Järflotta genom Gårdsfjärden till södra Mysingen, Norviksfjärden, Lunda strömmar till Ådfjärden (se karta med stationer).
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Nynäshamns kommun
RK, Recipientkontroll
2011
-
Pågående
Stockholm
2014-12-16 21:14
2014-12-16 22:44
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Mysingen, Norviksholmen SE653676-162559 Alh5 RK-KUST-NYN-Alh5 Mysingen Havet
2 Mysingen, Norviksfjärden inre SE653741-162443 Alh1 RK-KUST-NYN-Alh1 Mysingen Havet
3 Mysingen, Norvikudden SE653759-162511 Alh4 RK-KUST-NYN-Alh4 Mysingen Havet
4 Mysingen, Norviksfjärden yttre SE653761-162467 Alh2 RK-KUST-NYN-Alh2 Mysingen Havet
5 Mysingen, Kaffeholmen SE653818-162462 Alh3 RK-KUST-NYN-Alh3 Mysingen Havet
6 Fållnäsviken, inre SE653832-161353 S123b Fållnäsviken inre RK-KUST-NYN-S123b Fållnäsviken Havet
7 Horsfjärden, Vidbyfjärd SE653887-162390 Alh7 RK-KUST-NYN-Alh7 Horsfjärden Havet
8 Horsfjärden, Norra Skeppsholmen SE654111-162561 Alh9 RK-KUST-NYN-Alh9 Horsfjärden Havet