RMÖ, TRIWA-projektet sjöar och vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
TRIWA - The River Torne International Watershed

Under 2004-2006 undersöktes 10 sjöar och 22 vattendrag i Torneälvens avrinningsområde inom ett projekt som finansierades genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (INTERREG IIIA Nord). Projketet utfördes i samarbete med Miljöcentralen i finska Lappland, Rovaniemi. Motsvarande undersökningar gjordes i sjöar och vattendrag på den finska sidan om gränsälven.
Syftet var att undersöka olika vattentyper och ta fram typsecifika referensförhållanden.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2004
2006
Avslutat
Norrbotten
2014-12-17 10:46
2015-02-19 13:36
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Juojoki SE740591-185378 Juojoki Juojoki Torneälven
2 Jylhäjoki SE742730-184263 Jylhäjoki Jylhäjoki Torneälven
3 Kaartijoki SE735677-186629 Kaartijoki Kaartijoki Torneälven
4 Kannusjoki SE740226-184258 Kannusjoki Kannusjoki Torneälven
5 Kitkiöjärvi SE754333-180819 Kitkiöjärvi Kitkiöjärvi Torneälven
6 Kuittasjoki SE741883-185230 Kuittasjoki Kuittasjoki Torneälven
7 Kåbmejåkkå SE765893-168532 Kåbmejåkkå Kåbmejåkkå Torneälven
8 Käymäjoki SE748985-181053 Käymäjoki Käymäjoki Torneälven
9 Lafoljåkkå SE761293-172633 Lafoljåkkå Lafoljåkkå Torneälven
10 Lainio älv, Jårkastaka SE758703-173276 Lainio älv, Jårkastaka Lainioälven Torneälven
11 Liehittäjäjärvi SE737353-184055 Liehittäjäjärvi Liehittäjäjärvi Torneälven
12 Liviöjoki SE748009-181682 Liviöjoki Liviöjoki Torneälven
13 Matojoki SE735324-186702 Matojoki Matojoki Torneälven
14 Mertajoki SE747636-182762 Mertajoki Mertajoki Torneälven
15 Naakajärvi SE752472-180612 Naakajärvi Naakajärvi Torneälven
16 Nuuksujoki SE750925-179039 Nuuksujoki Nuuksujoki Torneälven
17 Olosjoki SE752747-179195 Olosjoki Olosjoki Torneälven
18 Orjasjoki SE738841-184214 Orjasjoki Orjasjoki Torneälven
19 Parkajoki SE753415-181176 Parkajoki Parkajoki Torneälven
20 Partaljaure SE763806-168299 Partaljaure Partaljaure Torneälven
21 Pirttijärvi SE741035-182258 Pirttijärvi Pirttijärvi Torneälven
22 Puruoja SE743136-185510 Puruoja Puruoja Torneälven
23 Pääjärvi SE745750-183312 Pääjärvi Pääjärvi Torneälven
24 Rukojoki SE756026-180821 Rukojoki Rukojoki Torneälven
25 Skittsekallåjåkkå SE761622-168699 Skittsekallåjåkkå Skittsekallojåkkå Torneälven
26 Suolajärvi SE753859-177588 Suolajärvi Suolajärvi Torneälven
27 Tjålmejaure SE764998-168780 Tjålmejaure Tjålmejaure Torneälven
28 Torneälv, Huhtanen SE748983-179232 Torneälv Huhtanen Torneälven Torneälven
29 Tupojoki SE746014-184208 Tupojoki Tupojoki Torneälven
30 Yli-Kuittasjärvi SE742340-185300 Yli-Kuittasjärvi Yli-Kuittasjärvi Torneälven
31 Ylinenjoki SE740587-184201 Ylinenjoki Ylinenjoki Torneälven
32 Åggojaure SE765901-169486 Åggojaure Åggojaure Torneälven