RK, Brunnsvikens avrinningsområde

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet syftar till att beskriva det vattenkemiska tillståndet i Brunnsvikens avrinningsområde med utgångspunkt i den påverkan som finns i avrinningsområdet. Programmet ska ge information om tillstånd och förändringar i vattenkemin och därigenom vara ett underlag för miljöpåverkande verksamheters omgivningskontroll samt uppföljning av gällande miljökvalitetsnormer för vatten.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Stockholm Vatten och Avfall
Solna kommun
Sundbybergs kommun
Solna Vatten AB
KÖ, kommunal övervakning
RK, Recipientkontroll
2015
-
Pågående
Stockholm
2015-01-07 16:55
2015-01-16 15:07
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Brunnsviken SE658548-162687 Brunnsviken, pumphuset RK-KUST-BRU-B3 Brunnsviken Havet
2 Brunnsviken, Kräftrike SE658418-162757 Brunnsviken, Kräftriket RK-KUST-BRU-B2 Brunnsviken Havet
3 Brunnsviken, Tivoli SE658561-162661 Brunnsviken, Tivoli RK-KUST-BRU-B1 Brunnsviken Havet
4 Lötsjön, djuphåla SE658540-162295 Lötsjön, djuphåla RK-SJÖ-BRU-L1 Lötsjön Kustområde
5 Norra Råstabäcken SE658575-162390 Norra Råstabäcken, utlopp RK-VDR-BRU-R2 Kustområde
6 Råstasjön, djuphåla SE658548-162439 Råstasjön, djuphåla RK-SJÖ-BRU-R3 Råstasjön Kustområde
7 Råstaån, Fröfjärdsparken SE658592-162533 Råstaån, Fröfjärdsparken RK-VDR-BRU-R5 Råstaån Kustområde
8 Råstaån, inlopp (sjöutlopp) SE658553-162453 Råstaån, inlopp RK-VDR-BRU-R4 Råstaån Kustområde
9 Råstaåns mynning SE658624-162558 Råstaån, utlopp RK-VDR-BRU-R6 Råstaån Kustområde
10 Södra Råstabäcken SE658534-162369 Södra Råstabäcken, utlopp RK-VDR-BRU-R1 Södra Råstabäcken Kustområde