VER, Fria vattenmassan kust, Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Mellan åren 2008 och 2013 undersöktes ett antal kustvatten i Västerbotten. Prover på vattenkemi, klorofyll och växtplankton analyserades för att ta reda på om kustvattnen var övergödda.

Data finns hos datavärden SMHI under projektnamnet PELAG. VERIF. BOTTENV.

För 2011 års data finns data även under projektnamnet MÄTKAMP. PELAG. 2010 BOTTENV. hos SMHI. Vissa stationer ingick i den mätkampanj som utfördes med syfte att undersöka behovet av finare indelning av vattenförekomster. Följande kustvatten ingick i mätkampanjen: Kågefjärden, Ostviksfjärden, Fjärdgrundsområdet, Djupsundsviken, Ljumviken, Patholmsviken, Österlångslädan, Hörneforsområdet, Megrundsområdet, Djupviken samt Ö och V Sundet (Västerfjärden).
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Länsstyrelsen i Västerbottens län
VER, Verifieringsövervakning
2008
2013
Avslutat
Västerbotten
2015-01-08 13:17
2020-09-23 11:48
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Tavlefjärden SE708002-172768 Tavlefjärden Tavlefjärden Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Boviksfjärden SE719744-175154 Boviksfjärden Boviksfjärden Havet
2 Burefjärden SE717927-176228 Burefjärden Burefjärden Havet
3 Fjärdgrundsområdet SE706902-172558 Fjärdgrundsområdet Fjärdgrundsområdet sek namn Havet
4 Gumbodafjärden SE713342-175619 Gumbodafjärden Gumbodafjärden Havet
5 Hörnefors området SE705807-170543 Hörnefors området Hörnefors området sek namn Havet
6 Inre Kågefjärden SE720210-174823 Inre Kågefjärden Inre Kågefjärden Havet
7 Kågefjärden SE720284-174933 Kågefjärden Kågefjärden Havet
8 Lillfjärden SE708874-173076 Lillfjärden Lillfjärden Havet
9 Lövselefjärden SE714340-176355 Lövselefjärden Lövselefjärden Havet
10 Megrundsområdet SE706288-170410 Megrundsområdet Megrundsområdet
11 Nordmalingsfjärden SE705152-168393 Nordmalingsfjärden Nordmalingsfjärden Havet
12 Ostnäsfjärden SE709048-173994 Ostnäsfjärden Ostnäsfjärden Havet
13 Raggavaviken SE707477-172838 Raggavaviken Raggavaviken
14 Sörfjärden SE718585-175816 Sörfjärden Sörfjärden Havet
15 Täftefjärden SE708426-173129 Täftefjärden Täftefjärden Havet
16 Ursviksfjärden SE718742-175548 Ursviksfjärden Ursviksfjärden Havet
17 Västerfjärden SE707233-171986 Västerfjärden Västerfjärden Havet
18 Ytterviksfjärden SE718556-175425 Ytterviksfjärden Ytterviksfjärden Havet
19 Yttre Täftefjärden SE707761-173093 Yttre Täftefjärden Yttre Täftefjärden Havet
20 Österfjärden SE707582-172373 Österfjärden Österfjärden Havet
21 Österlångslädan SE707318-172731 Österlångslädan Österlångslädan