RMÖ, Bottenfauna, Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
I det regionala miljöövervakningsprogrammet för 2009-2014 i Östergötland fanns det med ett bottenfaunaprogram. Där ingick bottenfaunaprovtagning i vattendrag 2009 och 2012. Programmet anses som en punktinsats då stationerna de båda åren inte var helt överensstämmande.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Östergötlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2009
2012
Avslutat
Östergötland
2015-01-16 14:05
2015-02-24 11:21
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Lillörnsbäcken SE643152-147653 Lillörnsbäcken Lillörnsbäcken Motala ström
2 Nimmern SE643531-149877 Nimmern Nimmern Motala ström
3 Kärsbyån SE649406-145213 Kärrsbyån WA48696547 Motala ström
4 Skansån SE651155-147710 Skansån Skansån (Lien) Motala ström
5 EMMAÅN SE651393-148924 Emmaån Emmaån (NÖ Hällestad) Motala ström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Tidersrumsbäcken SE642096-148246 Tidersrumsbäcken Bäck vid Bjärkefal/Tidersrum Motala ström
2 Bäck från Skolen SE642299-148439 Bäck från Skolen Lillån (Skolen-Glimmingen) Motala ström
3 Åsboån SE645404-146245 Åsboån Åsboån Motala ström
4 Åsboån SE645598-146304 Åsboån Åsboån (Kårarpsbäcken) Motala ström
5 Lillån SE646003-147050 Lillån Lillån (vid Spellinge) Motala ström
6 Lorbybäcken SE646033-144239 Lorbybäcken Lorbybäcken Motala ström
7 Lorbybäcken SE646732-144436 Lorbybäcken Lorbybäcken Motala ström
8 Bäck vid Ö-Ryd SE647586-152171 Bäck vid Ö-Ryd Bäck fr. Härsberga - Östra Ryd Söderköpingsån
9 Emmaån Grytgöl SE652469-148202 Emmaån Emmaån (Grytgöl) Motala ström