KÖ, Hallands län, Små vattendrag i Kungsbacka

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Månatlig provtagning av totalfosfor och totalkväve i små vattendrag i Kungsbacka. Programmet drivs av miljö- och hälsoskyddskontoret som också svarar för provtagningen. Här redovisas de stationer som använts i statusklassningen. Fler stationer, huvudsakligen i vatten som inte är vattenförekomster, ingår i kommunens program.
Godkänd
2015-01-21 08:24
Sötvatten
Löpande program
KÖ, kommunal övervakning
2007
-
Pågående
Halland
2015-01-21 08:04
2015-02-26 08:12
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hovmanneån, utlopp SE637346-127881 Hovmanneån, utlopp Ku2 Hovmanneån Kustområde
2 Knapabäcken, Kyrkebron SE637156-127068 Knapabäcken, Kyrkebron Ku5 Knapabäcken (Ulleråsbäcken-källorna) Kustområde
3 Knapabäcken, utlopp SE636973-126870 Knapabäcken, utlopp Ku6 Knapabäcken (Mynningen-Ulleråsbäcken) Kustområde
4 Kullagärdsbäcken, Gällinge-Backa SE636738-128784 Kullagärdsbäcken, Gällinge-Backa Ku10 Kullagärdsbäcken Kustområde
5 Löftaån, Stockared SE636850-128852 Löftaån, Stockared Ku12 Löftaån (Kullagärdsbäcken-Skärbäck) Kustområde
6 Skörvallabäcken, utlopp SE638341-126901 Skörvallabäcken, utlopp Ku16 Veån (Skörvallabäcken) Kustområde
7 Stockaån, Ysby SE637976-127325 Stockaån, Ysby Ku20 Stockaån Kustområde
8 Torpaån, Tjolöholm SE637053-127907 Torpaån, Tjolöholm Ku22 Torpaån Kustområde
9 Ulleråsbäcken SE637038-126935 Ulleråsbäcken Ku23 Ulleråsbäcken Kustområde