KÖ, Hallands län, Små vattendrag i Varberg

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Månatlig provtagning av totalfosfor och totalkväve i små vattendrag i Varberg. Några gånger per år analyseras även pH och alkalinitet. Här redovisas de stationer som använts i statusklassningen. Fler stationer, huvudsakligen i vatten som inte är vattenförekomster, ingår i kommunens program.
Godkänd
2015-01-21 08:25
Sötvatten
Löpande program
KÖ, kommunal övervakning
2004
-
Pågående
Halland
2015-01-21 08:11
2015-02-26 08:11
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Lilla Även SE635279-128013 Lilla Även Va5 Lilla Även Kustområde
2 Nygårdsbäcken SE633231-128617 Nygårdsbäcken Va9 Nygårdsbäcken Kustområde
3 Sandabäcken SE632668-129096 Sandabäcken Va13 Sandabäcken Kustområde
4 Stora Även SE635260-128084 Stora Även Va4 Stora Även (Lilla Även-källorna) Kustområde
5 Törlan SE632554-129034 Törlan Va12 Törlan Kustområde