VER, Hallands län, Verifiering av näringsstatus (Tot-P)

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Tillfälliga mätningar för att verifiera modellerade fosforhalter i vattendrag
Godkänd
2015-01-22 09:11
Sötvatten
Punktinsats
VER, Verifieringsövervakning
2013
2014
Avslutat
Halland
2015-01-22 09:09
2015-05-11 13:13
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Assarpsbäcken SE628456-132301 Assarpsbäcken Status3 Assarpsbäcken Fylleån
2 Boarpsbäcken Boarp SE631036-130934 Boarpsbäcken Boarp Status6 Boarpsbäcken (Grisabäcken-källorna) Suseån
3 Boarpsbäcken mynningen SE630848-130868 Boarpsbäcken mynningen Status4 Boarpsbäcken (Mynningen-Grisabäcken) Suseån
4 Grisabäcken SE630978-130944 Grisabäcken Status5 Grisabäcken Suseån
5 Hasslebäcken SE629710-131859 Hasslebäcken Status10 Hasslebäcken Suseån
6 Kroksjöbäcken SE630328-131325 Kroksjöbäcken Status8 Kroksjöbäcken Suseån
7 Rävingebäcken SE630347-131240 Rävigebäcken Status11 Rävingebäcken Suseån
8 Uppnorabäcken SE630643-131381 Uppnorabäcken Status7 Uppnorabäcken Suseån
9 Vallebäcken SE630137-131431 Vallebäcken Status9 Vallebäcken Suseån
10 Årnarpsbäcken SE628769-132749 Årnarpsbäcken Status1 Årnarpsbäcken Fylleån
11 Årstadbäcken SE631053-130611 Årstadbäcken Status2 Årstadbäcken Suseån