SRK Stockholm Vattens skärgårdsprogram

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
I Österbygdens vattendomstols deldomar 1963 och 1966 ålades Stockholms kommun att undersöka vattenbeskaffenheten i Stockholms skärgård.
Recipientkontrollen har i stort följt det program som upprättades 1982 och reviderades 1985, 1986, 1989, 1991,
1999, 2004, 2006 och nu senast 2014.
Provtagningarna utförs enligt överenskommelse mellan Nacka, Stockholms, Vaxholms och Värmdö kommuner samt Käppalaförbundet och Roslagsvatten AB.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Stockholm Vatten och Avfall
SRK, Samordnad recipientkontroll
1982
-
Pågående
2015-01-23 14:30
2015-01-23 14:32
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.