Mätkampanj näringsämnen

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Länsstyrelsen i Gotlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2010
2011
Avslutat
Gotland
2015-02-02 09:59
2015-02-02 10:34
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 KL12 SE636621-163981 KL12 Klintehamnsviken sek namn Havet
2 VÄ6 SE639983-168521 VÄ6 Ö Gotlands n kustvatten Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 3125 SE635731-167775 3125 Ö Gotlands s kustvatten Havet
2 4002 SE641816-166589 4002 Irevik Havet
3 FÅ1 SE642332-169161 FÅ1 Fårösund Havet