Limnisk basinventering, Kalmar län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Annat
2008
-
0
Kalmar
2015-02-03 14:42
2015-02-03 15:13
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Allgunnen SE632080-151245 Allgunnen Allgunnen Alsterån
2 Hornsjön SE634145-156924 Hornsjön Hornssjön Öland
3 Hummeln SE636095-152672 Hummeln Hummeln Virån
4 Lilla Sinnern SE198742-475593 Lilla Sinnern Lilla Sinnern Alsterån
5 St Sinnern SE633034-151271 Stora Sinnern Stora Sinnern Alsterån
6 Stora Ramm utlo SE637700-153915 Stora Ramm Stora Ramm Marströmmen
7 Store Hindsjön SE631241-150452 Store Hindsjön Store Hindsjön Alsterån