Pelagial verifiering kust, Västernorrlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Naturvårdsverket delade 2010 ut medel till länsstyrelserna för att undersöka behovet av finare indelning av vattenförekomster. Norrlandslänen utförde denna mätkampanj tillsammans under 2011. I Västernorrland kompletterades mätkampanjen med ytterligare vattenförekomster där information saknades.
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
VER, Verifieringsövervakning
2011
2011
Avslutat
Västernorrland
2015-02-04 15:18
2015-02-27 14:12
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Mittpunkt Bäckfjärden SE701688-164540 Bäckfjärden Till annat land
2 Mittpunkt Dockstafjärden SE699440-162821 Dockstafjärden Till annat land
3 Mittpunkt Idbyfjärden SE702231-165382 Idbyfjärden Till annat land
4 Mittpunkt N Bottenhavets kustvatten SE702598-167973 N Bottenhavets kustvatten Till annat land
5 Mittpunkt N Höga kustens kustvatten SE699577-165069 N Höga kustens kustvatten Till annat land
6 Mittpunkt Norafjärden SE697088-161422 Norafjärden Till annat land
7 Mittpunkt Norrfjärden SE699557-163209 Norrfjärden Till annat land
8 Mittpunkt Näskefjärden SE700626-163786 Näskefjärden Till annat land
9 Mittpunkt S Höga kustens kustvatten SE693854-161089 S Höga kustens kustvatten Till annat land
10 Mittpunkt Sannafjärden SE702243-166711 Sannafjärden Till annat land
11 Mittpunkt Sörleviken SE697619-162851 Sörleviken Till annat land
12 Mittpunkt Tennviken SE701449-165855 Tennviken Till annat land
13 Mittpunkt Yttre Gaviksfjärden SE697332-162729 Yttre Gaviksfjärden Till annat land
14 Mittpunkt Ällöviken SE701489-166274 Ällöviken Till annat land