Rk, Stekenjokkgruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid den nedlagda och efterbehandlade Stekenjokkgruvan. Vattenprovtagning sker ca 3 gånger per år på 6 platser.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Boliden AB
RK, Recipientkontroll
1993
-
Pågående
Västerbotten
2015-02-06 15:08
2018-04-17 13:25
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Stekenjokkgruvan; dagbrott, STE 2 SE722260-143680 Stekenjokkgruvan; dagbrott, STE 2 STE 2 Ångermanälven
2 Stekenjokkgruvan; Saxån uppströms Stekenjokken, STE 4 SE722475-143820 Stekenjokkgruvan; Saxån uppströms Stekenjokken, STE 4 STE 4 Saxån Ångermanälven
3 Stekenjokkgruvan; Saxån vid bron, STE 3 SE722460-143900 Stekenjokkgruvan; Saxån vid bron, STE 3 STE 3 Saxån Ångermanälven
4 Stekenjokkgruvan; Stekenjokken uppströms industriområdet, STE 6 SE722128-143530 Stekenjokkgruvan; Stekenjokken uppströms industriområdet, STE 6 STE 6 Ångermanälven
5 Stekenjokkgruvan; utskov från sandmagasin, STE 1 SE722360-143590 Stekenjokkgruvan; utskov från sandmagasin, STE 1 STE 1 Ångermanälven
6 Stekenjokkgruvan;Stekenjokken före sammanflödet med Saxån, STE 5 SE722440-143835 Stekenjokkgruvan;Stekenjokken före sammanflödet med Saxån, STE 5 STE 5 Stikkenjukke Ångermanälven