RMÖ, Kvicksilver i gädda, Södermanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökning av kvicksilver i gädda.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Södermanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2010
2011
Avslutat
Södermanland
2015-02-09 11:54
2015-02-20 15:55
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Båven SE654688-156571 Båven Båven, stora Nyköpingsån
2 Harpsundssjön SE655307-153835 Harpsundssjön Harpsundssjön Nyköpingsån
3 Klämmingen S SE655240-158570 Klämmingen Klämmingen Trosaån
4 Lidsjön SE205102-489887 Lidsjön Lidsjön Nyköpingsån
5 Mellösasjön SE655256-154439 Mellösasjön Mellösasjön Nyköpingsån
6 Näshultasjön SE656730-153160 Näshultasjön Näshultasjön Norrström
7 Näsnaren SE652340-153180 Näsnaren Näsnaren Nyköpingsån
8 Stavsjön SE651187-153577 Stavsjön Kilaån
9 Tisnaren Lyttersta SE653870-150573 Tisnaren Tisnaren Nyköpingsån
10 Visnaren SE657011-157430 Visnaren Visnaren Norrström