RK, Hyllingen

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kontrollprogram inför, under och efter den planerade resatuereringen av fågelsjön Hyllingen
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
RK, Recipientkontroll
0
-
Pågående
Jönköping
2015-02-10 15:00
2015-02-10 15:05
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hyllingen SE641405-144275 Hyllingen Hyllingen Motala ström
2 Vibäckabäcken uppstr Hyllingen SE611318-144283 Vibäckabäcken inlopp Hyllingen Vibäckabäcken Motala ström