Verifiering grundvatten Gotland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2015-02-13 10:22
Sötvatten
Punktinsats
VER, Verifieringsövervakning
2013
2013
Avslutat
Gotland
2015-02-11 13:22
2015-02-13 12:36
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Ardre SE636463-167238 Ardre Sydöstra Gotland - Ljugarn Kustområde
2 Endre SE638945-166017 Endre Mellersta Gotland - Roma Gothemsån
3 Eskelhem SE637598-164453 Eskelhem Mellersta Gotland - Klintehamn Kustområde
4 Östergarn SE636836-168401 Östergarn Sydöstra Gotland - Ljugarn Kustområde