RMÖ Grundvatten Västmanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Länsstyrelsen i Västmanlands län har mellan 2010 och 2012 tagit prover i fem källor med utströmmande grundvatten. Syftet med undersökningarna har varit att undersöka innehållet av föroreningar och bedöma kemisk status enligt SGU FS 2008:2 i naturligt grundvatten.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västmanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2010
2012
0
Västmanland
2015-02-17 15:05
2015-02-18 10:32
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 1. Hässlö_källa Grundvatten SE660913-154686 1. Hässlö_källa Grundvatten Badelundaåsen-Eskilstuna-Västerås Norrström
2 2. Romfartuna_källa Grundvatten SE662384-154423 2. Romfartuna_källa Grundvatten Badelundåsen_Romfartuna Norrström
3 3. Salbohed_källa Grundvatten SE664259-153031 3. Salbohed_källa Grundvatten Badelundaåsen_Sätrabrunn Norrström
4 4. Broddbo_källa Grundvatten SE665125-153732 4. Broddbo_källa Grundvatten Möklintaåsen_Broddbo Norrström
5 5. Naddebo_källa Grundvatten SE664015-150165 5. Naddebo_källa Grundvatten Färnaåsen_Stjärnvik-Bastmora Norrström