Klarälven InterRegprogram

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Övervakning inom InterReg-programmet "Vänerlaxens fria gång"
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Värmlands län
Annat
RMÖ, Regional miljöövervakning
2011
2013
Avslutat
Värmland
2015-02-18 08:48
2016-01-27 15:45
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Höljan, holen SE676130-132155 Höljan, Holen Höljan Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Acksjöälven, nedan fallet SE666854-137523 Acksjöälven, nedan fallet Acksjöälven 108
2 Acksjöälven, Ullmyren SE666988-137700 Acksjöälven, Ullmyren Acksjöälven 108
3 Götån, nedan bro SE667856-137329 Götån, ned bro Götån 108
4 Götån, Örberget SE667958-137359 Götån, Örberget Götån 108
5 Halgån ns Åskaksdammen SE672083-136552 Halgån, ns Åskaksdammen Halgån nedströms Bredsjön 108
6 Kymsälven, torrfåran SE665482-133291 Kymsälven, torrfåran Kymsälven 108
7 Tåsan, Fageråsdammen SE675286-134055 Tåsan, Fageråsdammen Tåsan nedströms Fageråssjön 108
8 Varån utlopp SE677307-131956 Varån utlopp Varån 108
9 Örån, Näsknölen SE675372-133900 Örån, Näsknölen Örån (Tåsan) 108