VER, Västmanlands län, nätprovfiske

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Nätprovfisken som har utförts i Västmanlands län utanför pågående program. Det huvudsakliga syftet med undersökningarna är statusklassning.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Västmanlands län
KEU, Kalkeffektuppföljning
Annat
VER, Verifieringsövervakning
2000
-
Under uppbyggnad
Västmanland
2015-02-18 14:10
2015-02-18 14:26
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hällsjön SE663218-153094 Hällsjön Norrström