KÖ, Tyresös övriga sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Tyresö kommun
KÖ, kommunal övervakning
2000
-
Pågående
Stockholm
2015-02-19 10:20
2018-11-15 16:53
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Dyviksmaren SE656673-164857 Dyviksmaren SLUAB0148 Dyviksmaren Kustområde
2 Ällmora träsk SE656810-164683 Ällmora träsk SLUAB0057 Ällmora Träsk Kustområde
3 Öringesjön, mitt SE657259-164019 Öringesjön SLUAB0163 Öringesjön Kustområde