KÖ, Huddinges övriga sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Huddinge kommun
KÖ, kommunal övervakning
1974
-
Pågående
Stockholm
2015-02-19 13:45
2018-11-15 16:39
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 HOLMTRÄSKET SE656394-162538 Holmträsket KMÖ-SJÖ-HUD4 Tyresån
2 KVARNSJÖN (Lissma) SE656582-163013 Kvarnsjön Lissma KMÖ-SJÖ-HUD1 Kvarnsjön Lissma Tyresån
3 LISSMASJÖN SE656388-162944 Lissmasjön KMÖ-SJÖ-HUD2 Lissmasjön Tyresån
4 Orlången, Flemingsbergsviken SE656832-162494 Orlången Flemingsbergsviken KMÖ-SJÖ-HUD7 Orlången Tyresån
5 Orlången, Sundby gård SE656666-162676 Orlången Sundby KMÖ-SJÖ-HUD6 Orlången Tyresån
6 Orlången, Vidja SE656575-162807 Orlången Vidja KMÖ-SJÖ-HUD8 Orlången Tyresån
7 TRYLEN SE656286-163162 Trylen KMÖ-SJÖ-HUD5 Tyresån
8 Ågestasjön, Mitt i sjön SE656911-162948 Ågestasjön KMÖ-SJÖ-HUD3 Ågestasjön Tyresån