Förorenade områden Jämtlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningar i samband med utredningar av förorenade områden (EBH), samt verifieringsmätningar i anslutning till förorenade områden.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Annat
VER, Verifieringsövervakning
0
-
Pågående
Jämtland
2015-02-19 14:37
2015-03-03 15:19
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Grötingen tjärfabrik grundvatten SE697160-148356 Grötingen tjärfabrik grundvatten Grötingen Ljungan
2 Ytterån tjärfabriker grundvatten SE702344-141836 Ytterån tjärfabriker grundvatten Ytterån Indalsälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Grötingen tjärfabrik ytvatten SE697165-148354 Grötingen Ljungan
2 Järpströmmen sediment SE702922-138182 Järpströmmen sediment Liten Indalsälven
3 Liten SE702584-138527 Liten Liten Indalsälven
4 Själdren/Ockesjön SE702026-139890 Själdren/Ockesjön Ockesjön Indalsälven