VER, Miljögifter 2010, Gävleborgs län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Verifieringsövervakning av miljögifter i Gävleborgs län under år 2010.
Godkänd
2015-02-23 10:39
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
VER, Verifieringsövervakning
2010
2010
Avslutat
Gävleborg
2015-02-23 10:38
2015-03-04 13:51
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Gavleån, MÖ271_ytsediment SE672866-156947 Gavleån Gavleån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Gavleån, MÖ270 SE672950-157095 Gavleån Gavleån
2 Gavleån, MÖ346 SE672493-156136 Gavleån Gavleån
3 Inre fjärden, MÖ272 SE673009-157542 Inre Fjärden Ligger utanför HARO
4 Jädraån, MÖ264 SE673429-154233 Gavleån Gavleån
5 Jädraån, MÖ265 SE673173-154424 Gavleån Gavleån
6 Ljusnan, MÖ257 SE680622-153157 Ljusnan Ljusnan
7 Ljusnan, MÖ262 SE678830-156993 Ljusnan Ljusnan
8 Storsjön östra, MÖ344 SE672037-155594 Storsjön Gavleån
9 Tillflöde Ljusnan, MÖ258 SE680675-153133 Ljusnan Ljusnan
10 Varpen, MÖ259 SE680159-153403 Varpen Ljusnan
11 Varpen, MÖ261 SE679989-153580 Varpen Ljusnan
12 Växsjön, MÖ255 SE680981-153390 Växsjön Ljusnan