Sonarkartering och sedimentprovtagning i Köpings hamn och på fjärden Galten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Se referens 51669
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Annat
2012
2012
0
Västmanland
2015-02-23 13:09
2015-02-23 13:59
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 K1 SE659838-151125 K1 Mälaren-Köpingsviken Norrström
2 K10 SE659482-151495 K10 Mälaren-Galten Norrström
3 K11 SE659324-151599 K11 Mälaren-Galten Norrström
4 K12 SE659359-151694 K12 Mälaren-Galten Norrström
5 K13 SE659287-151861 K13 Mälaren-Galten Norrström
6 K14 SE659329-152097 K14 Mälaren-Galten Norrström
7 K15 SE659419-152261 K15 Mälaren-Galten Norrström
8 K2 SE659829-151136 K2 Mälaren-Köpingsviken Norrström
9 K3 SE659823-151173 K3 Mälaren-Köpingsviken Norrström
10 K4 SE659797-151242 K4 Mälaren-Köpingsviken Norrström
11 K5 SE659808-151215 K5 Mälaren-Köpingsviken Norrström
12 K6 SE659788-151258 K6 Mälaren-Galten Norrström
13 K7 SE659711-151348 K7 Mälaren-Köpingsviken Norrström
14 K8 SE659683-151384 K8 Mälaren-Köpingsviken Norrström
15 K9 SE659685-151383 K9 Mälaren-Köpingsviken Norrström
16 Oljepiren SE659691-151358 Oljepiren Mälaren-Galten Norrström