RK, Bureå avloppsreningsverk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Skellefteå kommun
RK, Recipientkontroll
1973
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-09 15:28
2014-12-03 10:39
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Burefjärden, Bureå 3 SE717845-176010 Burefjärden, Bureå 3 Burefjärden Havet
2 Bureälven, Bureå 1 SE717920-175890 Bureälven, Bureå 1 Bureälven Bureälven
3 Bureälven, Bureå 2 SE717890-175935 Bureälven, Bureå 2 Bureälven Kustområde