Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län exkl kalkeffektuppföljningen och Regional miljöövervakningen
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
VER, Verifieringsövervakning
1990
-
Pågående
Västra Götaland
2015-02-23 16:13
2018-06-20 14:01
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 50 m ned Stämmorna SE646679-140783 50 m ned Stämmorna Hjoån Motala ström
2 Bröttegen nedre SE654280-129370 Bröttegen nedre Stenebyälven
3 Buttorp SE638851-133968 Buttorp Ätran: Hillared - Broängen
4 Buttorp nedre SE638816-133975 Buttorp nedre Ätran: Hillared - Broängen
5 Buttorp Östra SE638845-133970 Buttorp Östra Ätran: Hillared - Broängen
6 Dyne väst(nedre) SE655191-123767 Dyne väst(nedre) Bäck från Vaglarna
7 F d torrfåran 1C SE654184-140260 F d torrfåran 1C Gullspångsälven
8 Furuliden SE635964-129923 Furuliden Ekån (till Viskan)
9 G:a dämmet SE640899-128211 G:a dämmet Brodalsbäcken
10 Gångbro SE655291-130815 Gångbro Knarrbyån - mellan Edslan och Knarrbysjön
11 Jungån, Nästgården SE647732-134017 Jungån, Nästgården Jungån Göta älv
12 Klev SE639268-128390 Klev Nordån- Gravsjön till mynningen i Lindomeån
13 Kvarnen SE654508-140146 Kvarnen Gullspångsälven
14 L:a Åråsforsen SE654468-140198 L:a Åråsforsen Gullspångsälven
15 Lägren övre SE653502-126860 Lägren övre Gärsebäcken
16 Mynningen SE653503-126861 Mynningen Gärsebäcken
17 Ned nron Säm SE652017-123833 Ned nron Säm Skärboälven
18 Ned Vägen SE648780-137960 Ned Vägen Stålkvarnebäcken
19 Nedre sträckan SE651467-125551 Nedre sträckan Remnebäcken
20 Nedstr Herrekvarn SE646609-140927 Nedstr Herrekvarn Hjoån
21 Nedstr Rösvattnet SE655168-127207 Nedstr Rösvattnet Getbroälven - mellan Rösvattnet och Husetjärnen
22 Ovan landsvägsbron SE636667-131452 Ovan landsvägsbron Lundaboån (till Viskan)
23 Stommen ned vägen SE651991-129270 Stommen ned vägen Stommebäcken
24 Svanefos sågrännan SE636664-131182 Svanefos sågrännan Torestorpsån från (Sandsjö till Tolken)
25 Söneån SE649338-133479 Söneån Söneån Göta älv
26 Vägbron Rallaknatten SE639171-132943 Vägbron Rallaknatten Sävbäcken (till Häggån)
27 Ösan, Toddestorp SE647217-139180 Ösan, Toddestorp Ösan Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 500 m ovan Buttorp SE638902-134004 500 m ovan Buttorp Ätran: Hillared - Broängen Ätran
2 Asmundared SE639189-132975 Asmundared Sävbäcken (till Häggån)
3 Bagge kvarn SE643210-137135 Bagge kvarn Ätran: Lönern - Åsarp
4 Barnabäcken SE641816-130295 Barnabäcken Ligger utanför HARO
5 Bjurumsån, Mårbylund SE646065-136206 Bjurumsån, Mårbylund Bjurumsån Ligger utanför HARO
6 Bollnäs SE656195-128563 Bollnäs Bäck mellan Yngnesjö och Askesjö
7 Bro Färdsle Bråeskul SE643631-128830 Bro Färdsle Bråeskul Grönån - Skepplanda till Sörån Göta älv
8 Brodalsbäcken, Jakobsdal SE641010-128260 Brodalsbäcken, Jakobsdal Brodalsbäcken Ligger utanför HARO
9 Dalbergså, Norra Rödjan SE650212-130573 Dalbergså, Norra Rödjan Dalbergså - Lillåns inflöde till Frändeforsåns inflöde Ligger utanför HARO
10 Dyne gård SE655175-123794 Dyne gård Bäck från Vaglarna
11 Där sidoarm.går ihop SE643995-128465 Där sidoarm.går ihop Gårdaån
12 E6 SE639804-127404 E6 Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kållerödsbäcken
13 F d torrfåran 1A SE654184-140259 F d torrfåran 1A Gullspångsälven
14 F d torrfåran 1B SE654183-140259 F d torrfåran 1B Gullspångsälven
15 Fjället SE648108-139020 Fjället Ösan - Frösve till Skövde
16 Flian, Resville kvarn SE647840-134485 Flian, Resville kvarn Flian - från mynningen i Lidan till Torsborg Ligger utanför HARO
17 Friaån, Klevarud SE652083-139525 Friaån, Klevarud Friaån - Börstorp till Horsklippan Ligger utanför HARO
18 Högvadsån, Torsås SE635823-132447 Högvadsån, Torsås Högvadsån - mellan Stora Hallången och Mjöaån Ligger utanför HARO
19 Höljeruds försen SE654745-129550 Höljeruds försen Upperudsälven - mellan Bengtsbrohöljen och Laxsjön
20 Jvgsbron s:a fåran SE639854-127525 Jvgsbron s:a fåran Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kållerödsbäcken
21 Kampetåbäcken SE643174-130922 Kampetåbäcken Kampetås Bäck Ligger utanför HARO
22 Karebybron ned E6 SE642684-126842 Karebybron ned E6 Grannebyån
23 Kila sidofåra SE639004-134088 Kila sidofåra Ätran: Hillared - Broängen
24 Klämmabäcken, Törsatorp SE648527-139311 Klämmabäcken, Törsatorp Klämmabäcken Ligger utanför HARO
25 Knarrbyån, Tjärkil SE652608-131039 Knarrbyån, Tjärkil Knarrbyån mellan Ånimmen och Vänern Ligger utanför HARO
26 Kåbäcken SE640748-128160 Kåbäcken 2 Kåbäcken Göta älv
27 Källtorp SE652630-140977 Källtorp Hovaån
28 Kämpegårdsån, Noleby SE647902-131918 Kämpegårdsån, Noleby Kämpegårdsån Ligger utanför HARO
29 Lannaån, Storebacka SE647726-134172 Lannaån, Storebacka Lannaån - från sammanflödet med Ljungån till källområdena vid Rösjömossen Ligger utanför HARO
30 Lillån, G:a sågverket Hillared SE639292-134165 Lillån, G:a sågverket Hillared Lillån: Såken - sammanflödet med Ätran Ligger utanför HARO
31 Ljungaån, Bollaresten SE637753-131593 Ljungaån, Bollaresten Ljungaån (till Ö Öresjön) Ligger utanför HARO
32 Lunden SE648239-138592 Lunden Luttran
33 Mell. Yxsjön och våtm SE651981-129221 Mell. Yxsjön och våtm Stommebäcken
34 Mellan damm o väg SE651986-129256 Mellan damm o väg Stommebäcken
35 Mellomgården SE652107-140963 Mellomgården Hovaån
36 Mulltorp SE645364-126398 Mulltorp Ligger utanför HARO
37 Mölndalsån, Buare dal SE640163-129421 Mölndalsån, Buare dal Mölndalsån - Tväråns tillflöde till Rya / Dala ås tillflöde Ligger utanför HARO
38 Ned griftgårdsdamm SE640707-128185 Kåbäcken 1 Kåbäcken
39 Ned gångbron SE655325-130768 Ned gångbron Knarrbyån - mellan Edslan och Knarrbysjön
40 Ned T-korsen SE655923-128353 Ned T-korsen Bäck mellan Grundvattnet och Askesjö
41 Ned trumma o fall SE653590-128829 Ned trumma o fall Uleviksbäcken
42 Nedre ovan bron SE655268-130840 Nedre ovan bron Knarrbyån - mellan Edslan och Knarrbysjön
43 Nedstr Bro SE655261-130845 Nedstr Bro Knarrbyån - mellan Edslan och Knarrbysjön
44 Nolkvarn SE653080-140890 Nolkvarn Hovaån
45 Norra Fåran SE639870-127516 Norra Fåran Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kållerödsbäcken
46 Nossan, Fölene SE644346-133237 Nossan, Fölene Nossan - Hudene till Fåglum Ligger utanför HARO
47 Nybro uppstr SE652394-125956 Nybro uppstr Kynneälv - mellan inloppet i Busjön och sammanflödet av utlopp från Södra Kornsjön och Hagesjön
48 Olssons såg Guntorp SE644016-128623 Olssons såg Guntorp Gårdaån
49 Olstorpabäcken SE642810-130983 Olstorpabäcken Olstorfbäcken Ligger utanför HARO
50 Restads bron SE642655-126588 Restads bron Grannebyån
51 Rinstena Övre SE638075-133697 Rinstena Övre Ätran: Hillared - Broängen
52 Rådene SE646863-138054 Rådene Pösan
53 Sedregen Nedan SE638645-133985 Sedregen Nedan Ätran: Hillared - Broängen
54 Slafsan, Äspås SE646240-137065 Slafsan, Äspås Slafsan/Hornborgaån från mynningen i Hornborgasjön till Valtorp Ligger utanför HARO
55 Stenebyälven, Steneby kyrka SE654026-129270 Stenebyälven, Steneby kyrka Stenebyälven Ligger utanför HARO
56 Sågbäcken, Hult SE652298-140217 Sågbäcken, Hult Sågbäcken Ligger utanför HARO
57 Säveån - Olskroken till Brodalen SE640732-127885 Säveån - Olskroken till Brodalen Säveån - Olskroken till Brodalen Göta älv
58 Södra Fåran SE639862-127504 Södra Fåran Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kållerödsbäcken
59 Tidan, Ettaks strömmar 10 SE644440-138848 Tidan, Ettaks strömmar 10 Tidan - Lillåns inflöde till Havrabäckens inflöde inkl Gimmenesjön Ligger utanför HARO
60 Tidan, Ettaks strömmar 12 SE644437-138814 Tidan, Ettaks strömmar 12 Tidan - Lillåns inflöde till Havrabäckens inflöde inkl Gimmenesjön Ligger utanför HARO
61 Tidan, Ettaks strömmar 13 SE644428-138796 Tidan, Ettaks strömmar 13 Tidan - Lillåns inflöde till Havrabäckens inflöde inkl Gimmenesjön Ligger utanför HARO
62 Tidan, Ettaks strömmar 20 SE644353-138761 Tidan, Ettaks strömmar 20 Tidan - Lillåns inflöde till Havrabäckens inflöde inkl Gimmenesjön Ligger utanför HARO
63 Tidan, Ettaks strömmar 23 SE644302-138749 Tidan, Ettaks strömmar 23 Tidan - Lillåns inflöde till Havrabäckens inflöde inkl Gimmenesjön Ligger utanför HARO
64 Tídan, Ettaks strömmar 3 SE644682-139009 Tídan, Ettaks strömmar 3 Tidan - Korsberga till Madängsholm Ligger utanför HARO
65 Tidan, Ettaks strömmar 6 SE644471-138900 Tidan, Ettaks strömmar 6 Tidan - Lillåns inflöde till Havrabäckens inflöde inkl Gimmenesjön Ligger utanför HARO
66 Tidan, Ettaks strömmar 9 SE644447-138856 Tidan, Ettaks strömmar 9 Tidan - Lillåns inflöde till Havrabäckens inflöde inkl Gimmenesjön Ligger utanför HARO
67 Trilleholm SE650609-138543 Trilleholm Tidan - bifurkation runt Trilleholm
68 Tvetabäcken (Öredalsån) SE648103-135644 Tvetabäcken (Öredalsån) Öredalsån Göta älv
69 Uleviken vägtrummen SE653590-128825 Uleviken vägtrummen Uleviksbäcken
70 Upp griftgårdsdamm SE640667-128186 Upp griftgårdsdamm Kåbäcken
71 Upp gångbron SE655328-130768 Upp gångbron Knarrbyån - mellan Edslan och Knarrbysjön
72 Uppstr E6 referen SE652122-124027 Uppstr E6 referen Skärboälven
73 Uppstr traktorväg SE654779-123753 Uppstr traktorväg Blomsholmsbäcken
74 Utloppet i ösan i Frös SE648782-138787 Utloppet i ösan i Frös Luttran
75 Vid Papyrus SE639834-127426 Vid Papyrus Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kållerödsbäcken
76 Vimleån, Sverkelstorp SE643438-134557 Vimleån, Sverkelstorp Vimleån - mellan inflöde i Nossan och Sämsjön Ligger utanför HARO
77 Vimleån, Ölanda SE643845-134280 Vimleån, Ölanda Vimleån - mellan inflöde i Nossan och Sämsjön Ligger utanför HARO
78 Värmlands ned bro SE654675-123729 Värmlands ned bro Blomsholmsbäcken
79 Åckleby SE648369-138965 Åckleby Ösan - Frösve till Skövde
80 Ålanda ström SE643451-130120 Ålanda ström Mellbyån - mellan Åsjön och Anten Ligger utanför HARO
81 Öredalsån SE648703-135293 Öredalsån Öredalsån Göta älv
82 Öredalsån, Märene, elfiske SE647925-136286 Öredalsån, Märene Öredalsån Ligger utanför HARO
83 Ösan, Svängen SE647835-138982 Ösan, Svängen Ösan - Frösve till Skövde Ligger utanför HARO
84 Ösan, Toddetorp kvarnen SE647235-139150 Ösan, Toddetorp kvarnen Ösan Ligger utanför HARO
85 Ösan, Uppströms ängen SE647845-138976 Ösan, Uppströms ängen Ösan - Frösve till Skövde Ligger utanför HARO