Sedimentbundna föroreningar från Västerås - Bottenundersökning i Västeråsfjärden

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Se referens 51611
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Annat
2012
2012
0
Västmanland
2015-02-24 10:33
2015-02-24 12:36
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 V1 SE660872-154193 V1 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
2 V10 SE660778-154127 V10 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
3 V11 SE660747-154138 V11 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
4 V12 SE660717-154154 V12 Mälaren-Västeråsfjärden Norrström
5 V13 SE660907-154171 V13 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
6 V14 SE660929-154198 V14 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
7 V15 SE660886-154154 V15 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
8 V16 SE660856-154157 V16 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
9 V17 SE660803-154158 V17 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
10 V18 SE660838-154203 V18 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
11 V19 SE660783-154211 V19 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
12 V2 SE660846-154257 V2 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
13 V20 SE660733-154220 V20 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
14 V22 SE660944-154223 V22 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
15 V23 SE660928-154215 V23 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
16 V24 SE660881-154232 V24 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
17 V25 SE660825-154259 V25 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
18 V26 SE660750-154274 V26 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
19 V27 SE660973-154301 V27 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
20 V28 SE660969-154286 V28 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
21 V29 SE660934-154287 V29 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
22 V3 SE660808-154119 V3 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
23 V31 SE660886-154270 V31 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
24 V32 SE660902-154366 V32 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
25 V33 SE660866-154300 V33 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
26 V34 SE660840-154325 V34 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
27 V35 SE660803-154330 V35 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
28 V36 SE660747-154339 V36 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
29 V37 SE660812-154454 V37 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
30 V38 SE660690-154075 V38 Mälaren-Västeråsfjärden Norrström
31 V39 SE660607-154131 V39 Mälaren-Västeråsfjärden Norrström
32 V4 SE660844-154078 V4 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
33 V40 SE660537-154186 V40 Mälaren-Västeråsfjärden Norrström
34 V41 SE660397-154285 V41 Mälaren-Västeråsfjärden Norrström
35 V42 SE660528-154321 V42 Mälaren-Västeråsfjärden Norrström
36 V43 SE660624-154423 V43 Mälaren-Västeråsfjärden Norrström
37 V44 SE660559-154482 V44 Mälaren-Västeråsfjärden Norrström
38 V45 SE660498-154597 V45 Mälaren-Västeråsfjärden Norrström
39 V46 SE660449-154581 V46 Mälaren-Västeråsfjärden Norrström
40 V47 SE660399-154580 V47 Mälaren-Västeråsfjärden Norrström
41 V48 SE660313-154807 V48 Mälaren-Västeråsfjärden Norrström
42 V49 SE660245-154850 V49 Mälaren-Västeråsfjärden Norrström
43 V5 SE660779-154040 V5 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
44 V50 SE660120-154863 V50 Mälaren-Västeråsfjärden Norrström
45 V51 SE660183-154655 V51 Mälaren-Västeråsfjärden Norrström
46 V52 SE660188-154315 V52 Mälaren-Västeråsfjärden Norrström
47 V53 SE659810-154264 V53 Mälaren-Blacken Norrström
48 V6 SE660759-154061 V6 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
49 V7 SE660759-154086 V7 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
50 V8 SE660765-154105 V8 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
51 V9 SE660865-154120 V9 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström