RMÖ, Övrigt program försurning, Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Detta program skapades för att kunna koppla stationer till statusklassning som ej hittades i de nationella program (NMÖ, Omdrevssjöar) där de borde vara med. Det gäller tre stationer; Rammsjön och Björken (båda gamla riksinventeringen) samt Ormlången (övriga sjöar inom målsjöinventeringen 2007 och 2012)
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
KEU, Kalkeffektuppföljning
Annat
RMÖ, Regional miljöövervakning
2005
2012
Avslutat
Östergötland
2015-02-24 12:39
2016-03-31 13:57
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Björken SE652338-149456 Björken Björken Motala ström
2 Ormlången SE651413-150133 Ormlången Ormlången Motala ström
3 Rammsjön SE644188-154523 Rammsjön Rammsjön Vindån