Sjöprovfiske i Västra Götalands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Provfiske av sjöar inom bland annat miljöövervakning, recipientkontroll, fiskevårdsområden m.m.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
VER, Verifieringsövervakning
2006
-
Pågående
Västra Götaland
2015-02-24 12:57
2015-02-24 16:34
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Anten SE643606-130290 Anten Anten Göta älv
2 Bottensjön SE649287-142183 Bottensjön Bottensjön Motala ström
3 Dättern, nord SE647995-131369 Vänern - Dätttern Vänern - Dättern Göta älv
4 Ellenösjön SE203866-399860 Ellenösjön Ellenösjön Örekilsälven
5 Landvettersjön SE200927-402205 Landvettersjön Landvettersjön Göta älv
6 Långvattnet SE205117-392647 Långvattnet Långvattnet Enningdalsälven
7 Mjörn SE642320-130020 Mjörn Mjörn Göta älv
8 Stora Hästefjorden SE648633-128693 Stora Hästefjorden Stora Hästefjorden Göta älv
9 Stora Tresticklan SE655209-126937 Stora Tresticklan Stora Tresticklan Göta älv
10 V Nedsjön utlopp SE640292-129933 Västra Nedsjön Västra Nedsjön Göta älv
11 Öresjö (djuphålan) SE646603-128517 Öresjö Öresjö Bäveån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hornborgasjön SE646916-136843 Hornborgasjön Hornborgasjön Göta älv