RMÖ, SCR, RK, TBT i småbåtshamnar i Skåne län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningen genomfördes inom ramen för den regionala miljöövervakningen och gjordes i samarbete med Västra Götalands län. Västra Götalands län har sammanställt sina resultat i rapporten "TBT i småbåtshamnar i Västra Götalands län 2010".

Därefter har enskilda undersökningar i hamnar i syfte att mäta TBT lagts till i programmet.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Skåne län
RK, Recipientkontroll
RMÖ, Regional miljöövervakning
SCR, Screening
2010
-
0
Skåne
2015-02-25 10:26
2019-07-03 15:18
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Båstads hamn SE626012-131729 Båstads hamn Kustområde
2 RK, Vejbystrand småbåtshamn I 1 SE624728-131171 RK, Vejbystrand småbåtshamn I 1 Skälderviken
3 RK, Vejbystrand småbåtshamn I 3 SE624730-131173 RK, Vejbystrand småbåtshamn I 3 Skälderviken
4 RK, Vejbystrand småbåtshamn SY 1 SE624725-131167 RK, Vejbystrand småbåtshamn SY 1 Skälderviken
5 RK, Vejbystrand småbåtshamn SY 2 SE624730-131168 RK, Vejbystrand småbåtshamn SY 2 Skälderviken
6 RK, Vejbystrand småbåtshamn U2 SE624740-131167 RK, Vejbystrand småbåtshamn U2 Skälderviken
7 RK, Vejbystrand småbåtshamn Y5 SE624727-131168 RK, Vejbystrand småbåtshamn Y5 Skälderviken
8 Skillinge småbåtshamn SE615005-140368 Skillinge småbåtshamn Sandhammaren-Simrishamn
9 Torekovs hamn SE626002-130388 Torekovs hamn Laholmsbuktens kustvatten Havet
10 Ängelholms hamn SE624171-131641 Ängelholms hamn Rönne å: Havet-Rössjöholmsån Rönne å