Elfiske för uppföljning och kartläggning i Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Elfisken som inte tillhör något regionalt eller nationellt övervakningsprogram. Det kan handla om uppföljning av genomförda restaureringar av vatten och verifierings- eller kartläggningsstudier. Det kan vara både löpande undersökningar eller punktinsatser med olika utförare.
Ej granskad
Sötvatten
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Annat
VER, Verifieringsövervakning
0
-
Pågående
Västerbotten
2015-02-26 11:46
2019-09-24 13:29
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 100 m ned bro väg 88 SE723030-157000 100 m ned bro väg 88 Gunnarbäcken Umeälven
2 100 m ned kraftledning SE723820-153380 100 m ned kraftledn. Långvattsbäcken Umeälven
3 200 m ovan bron SE721273-155501 200 m ovan bron Namonsbäcken Umeälven
4 200 m upp utlopp storuman SE724274-153320 200 m upp utl storum Kvarnbäcken Umeälven
5 300 m uppstr bron SE723726-153406 300 m uppstr bron Långvattsbäcken Umeälven
6 400 m ned Metarbäcken SE726174-152071 400 m ned Metarbäcke Kirjesån Umeälven
7 6.8 km körstr.fr.E79 SE726490-151950 6.8 km körstr.fr.E79 Kirjesån Umeälven
8 Abmobäcken SE725663-159091 Abmobäcken Abmobäcken Umeälven
9 Abmobäcken SE725688-159068 Abmobäcken Abmobäcken Umeälven
10 Balån 1 SE710041-165428 Balån 1 Balån Öreälven
11 Bjurbäcken, Bjurtorpskojan SE720501-163025 Bjurbäcken 28
12 Bjurbäcken, Ned Bjurforsdammen SE720591-162717 Bjurbäcken 28
13 Bron Lögdasund SE711091-163778 Bron Lögdasund Lögdeälven Lögdeälven
14 Bron väg 363 SE728880-156850 Bron väg 363 Nedra Gertsbäcken Umeälven
15 Brännberg SE721082-172312 Brännberg Häbbersbäcken Kågeälven
16 Bräskaforsen SE728268-157572 Bräskaforsen Vindelälven Umeälven
17 Bureälven ned SE718105-172291 Bureälven ned Bureälven Bureälven
18 Bureälven upp SE718216-171963 Bureälven upp Bureälven Bureälven
19 Bureälven, Bu1 SE718232-171254 Bureälven 21
20 Bureälven, Bu2 SE718379-170903 Bureälven 21
21 Bureälven, Röjnoret 101 SE718354-171385 Bureälven 21
22 Bäckfors ned vägtrum SE720921-172431 Bäckfors ned vägtrum Dalbäcken Kågeälven
23 Bäckfors ov. Vägtrum SE720920-172427 Bäckfors ov. Vägtrum Dalbäcken Kågeälven
24 Bäckmyrlandet sandtag SE722865-157370 Bäckmyrlandet sandta Gunnarbäcken Umeälven
25 Bäckängesbäckens utlopp SE722504-171966 Bäckängesbäckens utl Degerträskån Kågeälven
26 Börttjärnbäcken SE722889-157323 Börttjärnbäcken Gunnarbäcken Umeälven
27 C1 Demo SE724117-160759 C1 Demo Södra Bökaträsket och nedströms bäck Vindelälven Umeälven
28 C1 Demo Hällforsen SE725524-159679 C1 Demo Hällforsen Gargån Umeälven
29 C1 Demo ned dammen SE719651-163176 C1 Demo ned dammen Ruskträskbäcken Umeälven
30 C1 Demo upp Hällfors SE726861-156940 C1 Demo upp Hällfors Olsbäcken Umeälven
31 C1 Demo Vitertjärnb. SE720550-162850 C1 Demo Vitertjärnb. Bjurbäcken Umeälven
32 C1 Demo vägbro SE725759-159004 C1 Demo vägbro Abmobäcken Umeälven
33 C1 Effektlokal ålkis SE720184-162439 C1 Effektlokal ålkis Mösupbäcken Umeälven
34 C1 nedstr Lappänget SE714577-168356 C1 nedstr Lappänget Hjuksån Umeälven
35 C1 Referens SE724143-160774 C1 Referens Södra Bökaträsket och nedströms bäck Vindelälven Umeälven
36 C1 Referens SE726789-156796 C1 Referens Olsbäcken Umeälven
37 C1 Referens koja SE725669-159088 C1 Referens koja Abmobäcken Umeälven
38 Damm referens SE722859-161075 Damm referens Rågobäcken Umeälven
39 Dammen SE718871-158815 Dammen Paubäcken Umeälven
40 Dergabäcken SE727868-154977 Dergabäcken Dergabäcken Umeälven
41 Faranforsen nedre SE713503-173933 Faranforsen nedre Rickleån (Åselestupet - Fredriksfors) Rickleån
42 Faranforsen övre SE713511-173898 Faranforsen övre Rickleån (Åselestupet - Fredriksfors) Rickleån
43 Finnforsån ned SE718352-172494 Finnforsån ned Finnforsån Skellefteälven
44 Finnforsån upp SE718413-172390 Finnforsån upp Finnforsån Skellefteälven
45 Fiskeskylt SE714472-168637 Fiskeskylt Storkvarnbäcken Umeälven
46 Fjällboda SE721640-171212 Fjällboda Häbbersbäcken Kågeälven
47 Fjällån, Axel-Edvins SE714295-152765 Bergvattenån 38
48 Fjällån, Brattmyran SE714780-152255 Bergvattenån 38
49 Fjällån, Fjällåmyran SE713990-153225 Bergvattenån 38
50 Fjällån, Måntorp SE714075-153095 Bergvattenån 38
51 Forsnacke upp E12 SE725869-151776 Forsnacke upp E12 Vintervägsbäcken Umeälven
52 Granseleforsen SE717472-155002 Granseleforsen Vojmån Ångermanälven
53 Gravmarksdammen SE719630-162139 Gravmarksdammen Ruskträskbäcken Umeälven
54 Grenen SE728997-156783 Grenen Nedra Gertsbäcken Umeälven
55 Grillplats SE725835-151336 Grillplats Holmträskbäcken Umeälven
56 Gubbseleforsen SE716810-154066 Gubbseleforsen Vojmån Ångermanälven
57 Holmforsen SE723860-160998 Holmforsen Vindelälven Umeälven
58 Holmforsen SE728075-157904 Holmforsen Laisälven Umeälven
59 Högliden SE713535-170960 Högliden Kvarnbäcken Sävarån
60 Isakfäbodaforsen SE713312-174210 Isakfäbodaforsen Rickleån (Åselestupet - Fredriksfors) Rickleån
61 Jägarliden SE722157-161384 Jägarliden Bjurbäcken Umeälven
62 Jörboken ref 2 SE725906-159714 Jörboken ref 2 Gargån Umeälven
63 Kanotförrådet SE709545-166630 Kanotförrådet Öreälven Öreälven
64 Kassjö SE709720-170620 Kassjö Sjöbäcken Umeälven
65 Kommungräns SE718963-159023 Kommungräns Paubäcken Umeälven
66 Kvarnbrånet SE714421-168674 Kvarnbrånet Storkvarnbäcken Umeälven
67 Kvarnbäcksbron SE714483-168626 Kvarnbäcksbron Storkvarnbäcken Umeälven
68 Kvarnforsen grenutlopp SE728216-158571 Kvarnforsen grenutl. Laisälven Umeälven
69 Lagnäset SE709445-166695 Lagnäset Öreälven Öreälven
70 Lek 1 Faranforsen SE713509-173916 Lek 1 Faranforsen Rickleån (Åselestupet - Fredriksfors) Rickleån
71 Lek 2 Faranforsen SE713514-173916 Lek 2 Faranforsen Rickleån (Åselestupet - Fredriksfors) Rickleån
72 Lek 3 Faranforsen SE713511-173917 Lek 3 Faranforsen Rickleån (Åselestupet - Fredriksfors) Rickleån
73 Lickotgrenen ovan bu SE722128-159145 Lickotgrenen ovan bu Lickotgrenen Umeälven
74 Lite uppströms vändplan SE719329-154661 Lite uppstr vändplan Vojmån Ångermanälven
75 Lokal 2 SE723020-157090 Lokal 2 Gunnarbäcken Umeälven
76 Lokal 3 SE722953-157203 Lokal 3 Gunnarbäcken Umeälven
77 Lokal 5 SE722881-157346 Lokal 5 Gunnarbäcken Umeälven
78 Lokal 7 SE722838-157420 Lokal 7 Gunnarbäcken Umeälven
79 Lokal 8 SE722822-157463 Lokal 8 Gunnarbäcken Umeälven
80 Lokal 9 SE722535-157624 Lokal 9 Gunnarbäcken Umeälven
81 Lumnigrubban SE726405-152003 Lumnigrubban Kirjesån Umeälven
82 LWD-lokal SE727161-156220 LWD-lokal Vällingträskbäcken Umeälven
83 Långforsen 2a neders SE710709-165985 Långforsen 2a neders Öreälven Öreälven
84 Långforsen holmen SE712069-173749 Långforsen holmen Dalkarlsån Dalkarlsån
85 Långforsen nederst SE710700-165989 Långforsen nederst Öreälven Öreälven
86 Långforsen nedre SE727998-158242 Långforsen nedre Laisälven Umeälven
87 Långforsen Provåker SE710715-165978 Långforsen Provåker Öreälven Öreälven
88 Långforsen övre SE724355-159443 Långforsen övre Vindelälven Umeälven
89 Långforsen övre SE728022-158296 Långforsen övre Laisälven Umeälven
90 Långforsen3enederst SE710699-165990 Långforsen3enederst Öreälven Öreälven
91 Långhultbäckens utlopp SE724006-169984 Långhultbäckens utl Kågeälven Kågeälven
92 Lögdeälven, Nedströms bro? SE713647-160670 Lögdeälven 32
93 Lögdeälven, Ovan Lögdasjön SE712693-161740 Lögdeälven 32
94 Lögdeälven, Upp Mallträskbäcken SE713646-160912 Lögdeälven 32
95 Lövholm SE722430-173585 Lövholm Tvärån Byskeälven
96 Malsjöby 2 SE714770-168513 Malsjöby 2 Hjuksån Umeälven
97 Mellan Myrhedenv och Klintträsk SE723689-170614 Mell.Myrhedenv.o.Kli Klintån Kågeälven
98 Metsekvägen SE719455-164007 Metsekvägen Ruskträskbäcken Umeälven
99 Mitt på sträckan SE720758-158546 Mitt på sträckan Grundforsavan och nedströms bäck till Umeälven Umeälven
100 Mitten Kvarnfallet SE720188-173977 Mitten Kvarnfallet Djupbäcken Kågeälven
101 Mösupbäcken 2 SE720193-162411 Mösupbäcken 2 Mösupbäcken Umeälven
102 Ned dammen Dergasjön SE727931-154932 Ned dammen Dergasjön Dergabäcken Umeälven
103 Ned Kusträsket SE722499-170694 Ned Kusträsket Kusån Kågeälven
104 Ned Storträskvägen SE723149-169970 Ned Storträskvägen Pjäsörbäcken Kågeälven
105 Ned åtgärdat hinder SE722413-158578 Ned åtgärdat hinder Bäck nedströms Orrträsket Umeälven
106 Nedan Holmsjön SE706334-166580 Ned Holmsjön Sågbäcken Lögdeälven
107 Nedan bron SE725867-151356 Nedan bron Holmträskbäcken Umeälven
108 Nedan damm SE725154-152569 Nedan damm Bastanbäcken Umeälven
109 Nedan fallet SE712094-173721 Nedan fallet Dalkarlsån Dalkarlsån
110 Nedan sel nedan Lankan SE722156-158165 Ned sel ned Lankan Gunnarbäcken Umeälven
111 Nedan träbron Högliden SE722983-171228 Ned träbron Högliden Lillån Kågeälven
112 Nedan träbron Sundhede SE723010-170936 Ned träbron Sundhede Lillån Kågeälven
113 Nedan vägen SE722353-159128 Nedan vägen Lagbäcken Umeälven
114 Nedan vägtrumma Bäckheden SE721833-172783 Ned vägtrumm. Bäckhe Lillkågeträsket, Grubbtjärnen och Backängesbäcken Kågeälven
115 Nedan vägtrumma Vidmyr SE720927-173211 Ned vägtrumma Vidmyr Vidmyrbäcken Kågeälven
116 Nederst SE720188-174271 Nederst Djupbäcken Kågeälven
117 Nedre SE720851-173202 Nedre Vidmyrbäcken Kågeälven
118 Nedre SE721672-172237 Nedre Tjärnlidbäcken Kågeälven
119 Nedre 15 SE726303-148615 Nedre 15 Njalkesbäcken Umeälven
120 Nedre mynning SE719236-154652 Nedre mynning Djupbäcken Ångermanälven
121 Nedre ref. SE714215-165845 Nedre ref. Byssjan Umeälven
122 Nedre upp Jörnsvägen SE721200-172273 Nedre upp Jörnsvägen Björkselbäcken Kågeälven
123 Nedstr vägen SE721430-174462 Nedstr vägen Selsbäcken Kustområde
124 Nedströms hängbron SE721580-158534 Nedstr hängbron Gunnarbäcken Umeälven
125 Nedströms hängbron SE729026-156753 Nedstr hängbron Nedra Gertsbäcken Umeälven
126 Norrbäcken mellan SE718021-158814 Norrbäcken mellan Norrbäcken Öreälven
127 Norrbäcken nedre SE717725-159178 Norrbäcken nedre Norrbäcken Öreälven
128 Näslandsforsen övre SE710168-166416 Näslandsforsen övre Öreälven Öreälven
129 Objekt 9h SE720539-157972 Objekt 9h Joranbäcken Umeälven
130 Ovan bron vid utlopp SE720610-158765 Ovan bron vid utlopp Mejvanbäcken Umeälven
131 Ovan fallet upp storuman SE724285-153294 Ovan fallet upp stor Kvarnbäcken Umeälven
132 Ovan Lillfallet SE721230-172475 Ovan Lillfallet Kågeälven Kågeälven
133 Ovan nedre trumman SE723737-170635 Ovan nedre trumman Kvartersbäcken Kågeälven
134 Ovan Näslandsforsen SE710202-166413 Ovan Näslandsforsen Öreälven Öreälven
135 Ovan rågång SE720915-155214 Ovan rågång Verkanbäcken Umeälven
136 Ovan trumman Kusåväg SE722519-171195 Ovan trumman Kusåväg Kusån Kågeälven
137 Ovan vägen SE722381-159101 Ovan vägen Lagbäcken Umeälven
138 Ovan vägtrumma utlopp SE723784-171278 Ovan vägtrumma utlop Kamsån Kågeälven
139 Ovan Älgtjärnbäckens utlopp SE723220-171211 Ovan Älgtjärnb. utl. Klintån Kågeälven
140 Referens till restaurering (kanaliserad) SE725520-159209 Referens (kanalisera Abmobäcken Umeälven
141 Referens till restaurering (kanaliserad) SE727154-156196 Referens (kanalisera Vällingträskbäcken Umeälven
142 Referens till restaurering (kanaliserad) SE727626-155140 Referens (kanalisera Dergabäcken Umeälven
143 Renhagen SE722780-161357 Renhagen Rågobäcken Umeälven
144 Rusbäcken, Kattislund SE718288-161334 Rusbäcken 28
145 Rusbäcken, SR 3 SE718247-161473 Rusbäcken 28
146 Rusbäcken, SR 7 SE718288-161370 Rusbäcken 28
147 Rönnbäcken 11 SE726541-147902 Rönnbäcken 11 Rönnbäcken Umeälven
148 S12 SE724803-154553 S12 Ängesbäcken Umeälven
149 S8 SE724768-154167 S8 Ängesbäcken Umeälven
150 S8-2 SE724760-154172 S8-2 Ängesbäcken Umeälven
151 SE722291-158486 SE722286-158486 SE722291-158486 Nyträsket och nedströms bäck till Norra Sundträsket Umeälven
152 Siknäs festplats SE713562-173797 Siknäs festplats Rickleån (Åselestupet - Fredriksfors) Rickleån
153 Skeppträskån, Ovan bro vid utlopp SE722383-166071 Skäppträskån 20
154 Skeppträskån, R2B SE723495-164585 Skäppträskån 20
155 Skeppträskån, Storselets utlopp SE723461-164663 Skäppträskån 20
156 Stavaträsk SE722420-171930 Stavaträsk Degerträskån Kågeälven
157 Stensele ned bron SE721928-156716 Stensele ned bron Kvarnbäcken Umeälven
158 Stensundforsen SE727110-157728 Stensundforsen Vindelälven Umeälven
159 Storberget SE722385-173515 Storberget Tvärån Byskeälven
160 Storfallet SE721275-172473 Storfallet Kågeälven Kågeälven
161 Storforsen SE727960-158117 Storforsen Laisälven Umeälven
162 Storselet ned övre b SE721166-172467 Storselet ned övre b Kågeälven Kågeälven
163 Strömbäck SE711820-172015 Strömbäck Trolltjärnbäcken Sävarån
164 Svartå SE722385-173410 Svartå Tvärån Byskeälven
165 Sviksjödammen SE712017-156885 Sviksjödammen Stamsjöån Ångermanälven
166 Torvsjöån, Ns bro väg 90 SE713052-157114 Torvsjöån 38
167 Torvsjöån, Restaurerad sträcka SE713020-157117 Torvsjöån 38
168 Tvärbäcken nedre SE718298-158784 Tvärbäcken nedre Tvärbäcken nedre Öreälven
169 Tvärbäcken övre SE718320-158925 Tvärbäcken övre Tvärbäcken övre Öreälven
170 Upp vägtrumma Jörnsv SE721870-171001 Upp vägtrumma Jörnsv Häbbersbäcken Kågeälven
171 Uppstr bro E12 SE725873-152167 Uppstr bro E12 Kirjesån Umeälven
172 Uppstr nedre bron SE720626-158134 Uppstr nedre bron Joranbäcken Umeälven
173 Uppstr Torpstasjön SE725100-152457 Uppstr Torpstasjön Bastanbäcken Umeälven
174 Uppströms väg 363 SE728885-156851 Uppstr väg 363 Nedra Gertsbäcken Umeälven
175 Utlopp SE721879-156035 Utlopp Rismyrbäcken Umeälven
176 Utlopp SE723665-171455 Utlopp Kamsån Kågeälven
177 Utlopp Brännträsket SE724101-170935 Utlopp Brännträsket Kamsån Kågeälven
178 Utlopp Lögdasjön SE711124-163686 Utlopp Lögdasjön Lögdeälven Lögdeälven
179 Utlopp Storsandsjön SE714372-168698 Utlopp Storsandsjön Storkvarnbäcken Umeälven
180 Vatjoforsen Blattniksele SE725276-158059 Vatjoforsen Blattn. Vindelälven Umeälven
181 Vid Kusåvägen SE722560-171092 Vid Kusåvägen Pjäsörbäcken Kågeälven
182 Vojmån SE719076-154584 Vojmån Vojmån Ångermanälven
183 Vällingtr.-Njuktjaur SE727175-156220 Vällingtr.-Njuktjaur Vällingträskbäcken Umeälven
184 Örån nedre SE717714-159217 Örån nedre Öreälven Öreälven
185 Örån övre SE717721-159169 Örån övre Svanamyrbäcken och Alsbäcken Öreälven
186 Överst SE720173-173701 Överst Djupbäcken Kågeälven
187 Övre SE714212-165838 Övre Byssjan Umeälven
188 Övre SE719458-164045 Övre Ruskträskbäcken Umeälven
189 Övre SE721051-173289 Övre Vidmyrbäcken Kågeälven
190 Övre SE721661-171802 Övre Björkselbäcken Kågeälven
191 Övre SE721724-172195 Övre Tjärnlidbäcken Kågeälven
192 Övre 14 SE726101-148599 Övre 14 Njalkesbäcken Umeälven
193 Övre ngt annorlunda SE719460-164031 Övre ngt annorlunda Ruskträskbäcken Umeälven