Marina inventeringar av makrovegetation - Skåne

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Här samlas de undersökningar av makrovegetation i Skånes havsomåden som genomförts utanför de löpande övervakningsprogrammen för miljöövervakning och recipientkontroll.
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Länsstyrelsen i Skåne län
Annat
2008
-
Pågående
Skåne
2015-02-26 13:32
2015-03-02 15:44
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 DB 1 Åkersberget SE624604-129247 Havet
2 DB 10 S Edenryd ost SE621189-141875 Havet
3 DB 12 N Edenryd ost SE621303-142041 Havet
4 DB 13 Äggaskär SE620478-141419 Havet
5 DB 2 Paradishamn SE624681-129212 Havet
6 DB 22 Stenshuvud 1 SE617222-140371 Havet
7 DB 23 Stenshuvud 2 SE617163-140390 Havet
8 DB 27 Bergströmsgrund Syd SE624905-130868 Havet
9 DB 3 Trollhättemal SE624626-129454 Havet
10 DB 30 Ven Kyrkbacken SE620254-130377 Havet
11 DB 31 Ven ost 1 SE620068-130709 Havet
12 DB 32 Ven norra 1 SE620336-130599 Havet
13 DB 4 Hagatorp SE624410-129878 Havet
14 DB 5 Kullaberg SE624522-129701 Havet
15 DB 6 Kullen6 SE624518-129408 Havet
16 DB11 Vättarna Syd SE620848-141671 Havet
17 MP 14 NW Svarteskär SE626132-129868 Havet
18 MP11 Edenryd ost SE621242-141939 Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Glimmingebåden SE625986-130073 Havet
2 Grundtopp V L Oreskär SE626035-129889 Havet
3 Grundtopp väst fyren SE626298-129843 Havet