RK Skåne_verksamheter MKB/tillsyn

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Diverse företag/verksamheter har krav på sig att ha recipientkontroll för MKB, tillsyn mm. Tex. Ängelholms flygplats, Findus AB, Extraco AB, Econova AB följer den egna verksamhetens påverkan. Vattenkemiska och biologiska parametrar.
Ej granskad
Sötvatten
RK, Recipientkontroll
2000
-
Pågående
Skåne
2015-02-26 16:01
2020-10-08 18:30
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bäljane å, nedströms Klippan SE622771-133255 Bäljane å, nedströms Klippan Bäljane å nr 1: Rönne å-Smålarpsån Rönne å
2 Bäljane å, uppströms Klippan SE622702-133572 Bäljane å, uppströms Klippan Bäljane å nr 1: Smålarpsån-Perstorpsån Rönne å
3 Ekebro SE622341-131892 Ekebro 7 VEGE Å:Humlebäcken-Hallabäcken Vege å
4 KägleREF1. Kägleån, uppströms flygplats SE624592-131729 KägleREF1. Kägleån, uppströms flygplats Kägle REF1. Kägleån:Rössjöholmsån-Margretetorp dammutlopp Rönne å
5 KägleREF2. Kägleån, nedströms flygplats SE624327-131794 KägleREF2. Kägleån, nedströms flygplats KägleREF2. Kägleån:Rössjöholmsån-Margretetorp dammutlopp Rönne å
6 Ler. Lerbäcken, vid Toftakulla SE624456-131833 Ler. Lerbäcken, vid Toftakulla Ler. Lerbäcken Rönne å
7 Malsjöns utlopp, Malshult SE624820-138421 Malsjöns utlopp, Malshult WA84511240 Helge å
8 Pinnån utfl. Kopparmölledammen SE623374-133375 Pinnån utfl. Kopparmölledammen Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön Rönne å
9 Pinnån, uppströms Extraco SE623527-133578 Pinnån, uppströms Extraco Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön Rönne å
10 Vege å, strax nedströms Findus ARV SE622031-132302 Vege å, strax nedströms Findus ARV VEGE Å:Humlebäcken-Hallabäcken Vege å
11 Vege å, Vegeholm SE623452-131393 Vege å, Vegeholm 9A VEGE Å: Havet-Hasslarpsån Vege å
12 Åbromölla, nedstr. järnvägsbro SE621982-132375 Åbromölla, nedstr. järnvägsbro 22C VEGE Å:Humlebäcken-Hallabäcken Vege å

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bråån, nedströms Eslöv SE619026-134177 Bråån, nedströms Eslöv Bråån:Kävlingeån-Damm i Rolfsberga Kävlingeån
2 Bråån, uppströms Eslöv SE619077-134259 Bråån, uppströms Eslöv Bråån:Kävlingeån-Damm i Rolfsberga Kävlingeån