RMÖ råvattenkontroll grundvatten Lst Gotland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Gotlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Gotland
2015-02-27 11:26
2015-02-27 12:39
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alva SE622807-164216 Alva Sydvästra Gotland - Havdhem Kustområde
2 Etelhem Västringe SE617041-157827 Västringe Sydöstra Gotland - Ljugarn Kustområde
3 Follingbo SE618480-165100 Follingbo Mellersta Gotland - Visby Kustområde
4 Furulund SE615702-157793 Furulund Mellersta Gotland - Visby Kustområde
5 Kappelshamn SE625656-168160 Kappelshamn Norra Gotland – Kappelshamn Kustområde
6 Klinte, Loggarve SE616289-166563 Klinte, Loggarve Mellersta Gotland - Klintehamn Kustområde
7 Langeshage SE617123-158857 Langeshage Mellersta Gotland - Visby Kustområde
8 Ljugarn SE617569-161938 Ljugarn Sydöstra Gotland - Ljugarn
9 Martebo SE617116-172105 Martebo Mellersta Gotland - Visby Kustområde
10 Mölner SE618987-159491 Mölner Mellersta Gotland - Klintehamn Kustområde
11 Roma Kloster Klosterbrunnen SE625951-160614 Roma Kloster Klosterbrunnen Mellersta Gotland - Roma Gothemsån
12 Skogsholm SE626376-168795 Skogsholm Mellersta Gotland - Visby Kustområde
13 Stenkyrka/Liknatte SE621603-165922 Stenkyrka/Liknatte Norra Gotland – Stenkyrka Kustområde
14 Stånga SE625322-159068 Stånga Stånga Kustområde
15 Sudersand SE623317-159785 Sudersand Ulla Hau
16 Åminne SE621224-166265 Åminne Mellersta Gotland - Roma Gothemsån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Busarve SE619205-166793 Busarve Mellersta Gotland - Roma Gothemsån
2 Eskelhem/Övide SE622087-165298 Eskelhem/Övide Mellersta Gotland - Klintehamn Kustområde
3 Fårösund Hagen SE621829-160368 Fårösund Hagen Norra Gotland - Rute Kustområde
4 Gutenvikskällan SE626616-164011 Gutenvikskällan Östergarn Kustområde
5 Lojsta SE623819-165698 Lojsta Sydöstra Gotland - Ljugarn Snoderån
6 Nisse SE627039-169322 Nisse Sydvästra Gotland - Havdhem Kustområde
7 När (reserv) SE618475-168946 När (reserv) Sydöstra Gotland - Ljugarn Kustområde
8 Prästgården SE621995-163835 Prästgården Östergarn Kustområde
9 Ronehamn (reserv) SE619110-157975 Ronehamn (reserv) Sydöstra Gotland - Ljugarn
10 Slite SE626352-161978 Slite Mellersta Gotland - Roma Kustområde
11 Smiss Hemse SE615896-167576 Smiss Hemse Sydvästra Gotland - Havdhem
12 Tofta norra SE619327-158615 Tofta norra Mellersta Gotland - Klintehamn Kustområde
13 Träkumla 4V303 SE611790-150375 Träkumla 4V303 Mellersta Gotland - Klintehamn