Mätkampanj makrofyter 2009

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Naturvårdsverket utför mätkampanjer för att komplettera den
nationella marina trendövervakningen. År 2009 omfattade kampanjen makrofyter i kustvatten och genomfördes i påverkade områden och till viss del i form av gradientstudier från närsaltkällor.
Syftet var att ge ett förbättrat dataunderlag för bedömning av miljöstatus i kustvatten, att bidra till vidareutvecklingen av bedömningsgrunder för makroalger och gömfröiga växter samt att ge ökad kunskap om biodiversitet och förekomst av främmande arter av makroalger och gömfröiga växter i svenska kustområden.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Naturvårdsverket
VER, Verifieringsövervakning
2009
2009
Avslutat
Västra Götaland
Skåne
2015-02-27 13:01
2015-03-02 16:58
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 BA M SE618525-131805 Havet
2 BA N SE618556-131827 Havet
3 BA S SE618489-131799 Havet
4 BUL SE618052-132132 Havet
5 FRED SE614284-132354 Havet
6 FRED V SE614333-132295 Havet
7 KUL SE618405-131713 Havet
8 KÄMP SE614361-132222 Havet
9 SKÅR SE614160-132622 Havet
10 SKÅR V SE614234-132459 Havet
11 STAV SE614107-132665 Havet
12 VIK SE618134-132086 Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Almön SE644458-126238 Almön Askeröfjorden Havet
2 Björnholmarna SE644645-126192 Björnholmarna Askeröfjorden Havet
3 Dyröarna SE643066-125261 Dyröarna Havet
4 Galterön SE644900-126441 Galterön Askeröfjorden Havet
5 Geth SE647356-125049 Geth Havet
6 Gråbensskäret SE646897-124710 Gråbensskäret Havet
7 Hågarnsskären SE646794-124566 Hågarnsskären Havet
8 Koön SE642729-124944 Koön Havet
9 Kråkan SE643342-125503 Kråkan Havet
10 L Bornö SE648164-125488 L Bornö Havet
11 Skåreskär Nord SE647171-124915 Skåreskär Nord Havet
12 Skåreskär Syd SE647159-124916 Skåreskär Syd Havet
13 Småholmarna SE646975-124778 Småholmarna Havet
14 Son SE643725-125983 Son Havet
15 St Bornö SE647873-125280 St Bornö Havet
16 St Dyrön N SE643093-125152 St Dyrön N Havet
17 Vinterholmen SE644098-126215 Vinterholmen Havet
18 Väggen SE643057-124790 Väggen Havet
19 Ärtern SE648044-125415 Ärtern Havet